De schoolleiding van het Elzendaalcollege bestaat uit een waarnemend rector, locatiedirecteur en vijf teamleiders. De waarnemend rector is de eindverantwoordelijke schoolleider voor beide vestigingen en Metameer. De locatiedirecteur en conrector zijn verantwoordelijk voor de aansturing van de vestiging in Gennep. Zij zorgen ervoor dat de ontwikkelingen in de onderwijskundige sectoren binnen de beide vestigingen op elkaar zijn afgestemd.

De conrector bedrijf is verantwoordelijk voor de aansturing van de bedrijfsmatige onderdelen van de school, die het onderwijs ondersteunen. 

Waarnemend rector

Berita Cornelissen

Vestigingsdirecteur

Sjaak Simons

Conrector

Margriet Grutters

Conrector bedrijf

Eelco Basten