Onderwijs op alle niveaus, voor iedereen

Bij ons kun je in de onderbouw op alle reguliere niveaus onderwijs volgen. In de eerste en tweede klas zit je in een zogenoemde dakplan-klas, met een dubbel onderwijsniveau. Zoals basis/kader-niveau, kader/mavo-niveau, mavo/havo-niveau of havo/vwo-niveau. In die eerste leerjaren werk je in sommige projecten samen met leerlingen van andere onderwijsniveaus. Na de eerste twee leerjaren stroom je door naar het niveau dat het beste bij je past.

Kiezen voor een lesprofiel

Als leerling van het basis- en kaderniveau kies je aan het einde van leerjaar 2 een lesprofiel: Zorg en Welzijn (Z&W), Dienstverlening en Producten (D&P) of Produceren, Installeren en Energie (PIE). We werken samen met technische bedrijven en zorginstellingen uit de regio, zodat het onderwijs goed aansluit op de praktijk en de vervolgopleidingen.

Als havo- of vwo-leerlingen kies ja na het derde jaar een lesprofiel. Dan ga je niet meer in Gennep naar school, maar naar onze locatie in Boxmeer. Je komt dan in het vierde leerjaar in een nieuwe klas met leerlingen met hetzelfde soort profiel. Wil je na het behalen van jouw mavodiploma in Gennep naar de havo, dan kun je ook in Boxmeer.

Al benieuwd wat onze school allemaal te bieden heeft?

Kijk hieronder dan verder!

Design & Innovation

Design & Innovation (D&I) is een vak voor het mavo en een keuzevak voor de overige leerlingen. In de onderbouw maak je kennis met basisbegrippen rond hardware en software. Je leert werken met digitaal lesmateriaal, tekstverwerkers, spreadsheets en presentatieprogramma’s. In de bovenbouw werk je met vakspecifieke programma’s zoals CAD, waarmee je op de computer ontwerpen kunnen maken. 

D&I is een combinatie van technologie en media-vormgeving. Het vak bestaat uit theorie- en praktijkopdrachten waarbij de computer centraal staat. Je gaat aan de slag met 2D- en 3D-tekenmodules, bouwt een website, maakt een minifilm, legt een netwerk aan, maakt je eigen game of programmeren Legorobots. Onze school beschikt over een aantal 3D-printers, lasermachines en virtual reality apparatuur.

Klik links voor het filmpje over D&I

Passies & Dromen

Droom jij ergens van? Van een glansrijke rol in een musical of een carrière als topsporter bijvoorbeeld? Of misschien heb je wel een passie zoals koken, muziek maken, bezig zijn met techniek of met mode? De eerste twee leerjaren volg je het project Passies & Dromen. Twee lesuren per week is er ruimte voor bijvoorbeeld dans, workshops, musical, judo, graffiti, drummen, duiken, techniek, paardrijden of muziek en sport. Kies je voor sport, dan heb je vijf uur sportles in de week!

Het schooljaar bestaat uit vier periodes voor Passies & Dromen. Voorafgaand aan een periode geef je als onderbouwleerling de voorkeur van jouw passie aan. Per periode zijn ongeveer zeven lesmomenten ingepland. Het aanbod varieert van dansen tot sport, van techniek tot mode, van koken tot zingen en dat is nog maar het begin. De lessen worden gegeven door docenten, van binnen maar ook buiten school, en zelfs oud-leerlingen die hun passie maar wat graag overbrengen. Alle eerste- en tweedejaars leerlingen worden gemixt. Zo ontmoet je ook buiten je klas leerlingen met dezelfde passie.

Klik links voor het filmpje over P&D

Anglia

We bereiden je al in een vroeg stadium voor op onze internationale maatschappij. We bieden naast de normale lessen Engels, extra Engelstalig onderwijs aan in de vorm van Anglia. Tijdens deze lessen spreek je alleen Engels. De Anglia-lessen worden afgesloten met internationaal erkende diploma’s. In leerjaar 1 en 2 is dit lesuur voor de kader-, mavo-, havo- en vwo-leerlingen in het rooster verwerkt. Onze basisleerlingen mogen ervoor kiezen om Anglia te volgen. In leerjaar 3 is Anglia een keuzevak voor leerlingen van mavo, havo en vwo.

Klik links voor het filmpje over Anglia

VMBO profielen basis, kader leerjaar 3&4

In de regio neemt de vraag naar technisch geschoolde mensen en zorgprofessionals voortdurend toe. Bij ons leg je een stevige basis om direct in de praktijk aan de slag te kunnen. Dankzij nauwe samenwerkingsverbanden met technische bedrijven en zorg- en welzijnsinstellingen, kunnen we je opleiden op een manier die perfect aansluit bij de behoeften van de sector. Je krijgt vroegtijdig inzicht in de praktijk en ontdekt wat het beste bij jou past.

Wij bieden de volgende drie profielen:

  • Produceren, Installeren & Energie (PIE)
  • Dienstverlening & Producten (D&P)
  • Zorg & Welzijn (Z&W)

Produceren, Installeren & Energie

PIE is een brede technische opleiding. Aan de hand van tekeningen leer je hoe installaties en producten in elkaar zitten en ga je deze ook zelf maken en installeren, twee- en driedimensionaal. We besteden ook aandacht aan duurzame energie en het klimaat. Je gaat op excursie naar Technishow in Utrecht en bezoekt bedrijven in de regio. Je gaat ook op stage.

Klik links voor het filmpje over PIE

Dienstverlening & Producten

Je organiseert een activiteit voor een opdrachtgever en schrijft je eigen ondernemingsplan. Je maakt een techniekproduct en ontwerpt hiervoor een huisstijl, maakt een website, promotiefilmpje en ander promotiemateriaal. Je volgt een stage die hierbij aansluit.

Klik links voor het filmpje over D&P

Zorg & Welzijn

Bij Zorg & Welzijn maak je kennis met de basis van de gezondheidszorg, het welzijnswerk en de uiterlijke verzorging. Het kan ook een mooie opstap zijn naar een vervolgopleiding in de horeca, facilitaire dienstverlening, het toerisme of de laboratoriumtechniek.

Klik links voor het filmpje over Z&W

Gezonde school

Op onze school leer je over gezond eten en keuzes hierin maken. In de kantine kun je dit in de praktijk brengen want daar bieden we producten die bijdragen aan een gezonde ontwikkeling en leefstijl. Op die manier ontmoeten theorie en praktijk elkaar! Omdat we werken aan het verbeteren van de gezondheid van onze leerlingen, hebben we het vignet Gezonde School voor de thema’s Voeding, Welbevinden en Relaties en Seksualiteit.

Klik links op de afbeelding voor meer info

Rots en Water

In het Rots en Water programma ontwikkel je jouw sociale vaardigheden. Je leert hoe belangrijk het is om jezelf te zijn en te blijven en krijgt een training op het gebied van weerbaarheid. Het Rots & Water programma is een weerbaarheidstraining met meerdere doelstellingen. De ontwikkeling van fysieke weerbaarheid is namelijk niet alleen een doel op zich, maar vooral ook een middel om mentale en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Hiermee voorkomen of verminderen we sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Een Rots & Water training schept een veilige omgeving waar je met veel plezier en uitdaging kunt leren over jouw gedrag en de principes van een goede houding. Je leert wat sterk en bewust sociaal gedrag is. Je leert op jezelf te vertrouwen en jouw energie op een positieve manier te gebruiken.

Klik links voor het filmpje over Rots en Water

Positive Behavior Support

We staan als school voor het PBS-principe: Positive Behavior Support. Hierbij gaan we uit van positieve communicatie en complimenten geven op gewenst gedrag. Docenten en leerlingen gaan hierbij uit van drie kernwaarden:

  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Relatie

In elke lesruimte, maar ook op de toiletten, in de hal en in de aula hangen bordjes met gedragsafspraken. Zo weet je precies wat er van je verwacht wordt. Op die manier zorgen we voor een veilig en positief schoolklimaat waarin je optimaal kunt leren.

Klik links op het logo voor meer info

Ondersteuning en begeleiding

Soms heeft iemand extra ondersteuning, aandacht of advies nodig. Onze school biedt gespecialiseerde zorg aan, onder aansturing van de ondersteuningscoördinator en/of orthopedagogen. Samen met ouders stemmen we af welke ondersteuning/begeleiding iemand (tijdelijk) nodig heeft om goed te kunnen functioneren op school.

Klik links op de afbeelding voor het schoolondersteuningsprofiel

Opstromen naar hoger niveau

We werken met een promotiesysteem voor eerste- en tweedejaarsleerlingen. Dit betekent dat je in de onderbouw de mogelijkheid hebt om tijdens het schooljaar te promoveren naar een hoger niveau. Dit krijg je dan aangeboden in je eigen klas. Er zijn voor de leerlingen in de onderbouw vier momenten om een niveau te stijgen: na het eerste rapport klas 1, na het overgangsrapport klas 1, na het eerste rapport klas 2 en bij het overgangsrapport van klas 2.

Klik links op de afbeelding voor meer info

Meer informatie over instromen in klas 2, 3 en 4

Kom je niet van de basisschool maar stroom je in een ander leerjaar in dan in de brugklas, neem dan contact met ons op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Dat kan via 0485-511813 of via info@elzendaalcollege.nl.

Klik links op de afbeelding voor meer info