De ouderklankbordgroep bestaat uit een groep betrokken ouders die meedenken en meepraten over het beleid van de school. Zij vormen een brugfunctie tussen ouders en school als het gaat om het signaleren van problemen en het aandragen van mogelijke oplossingen. De ouderklankbordgroep komt meerdere keren per jaar bij elkaar. Uiteraard kunnen ouders ook zelf onderwerpen aangeven waar zij met elkaar en de schoolleiding over willen spreken.

Als school horen wij graag van ouders waar zij tegenaan lopen of verbeterpunten zien. Over deze zaken mag elke ouder altijd contact met school opnemen.

Doelen vanuit school

  • Verkrijgen van informatie over ‘wat er leeft bij de ouders.
  • Vergroten van de ouderbetrokkenheid bij de school.
  • Betrekken van de ouders in het kwaliteitsbeleid.

Doelen vanuit ouders

  • Verkrijgen van informatie over ontwikkelingen en plannen binnen de school.
  • Informeren over problemen en aandragen van ideeën tot kwaliteitsverhoging.
  • Meedenken over verbeteringen in de afdelingen of op school.
  • Op de hoogte blijven van wat speelt binnen de afdelingen of de school

Zijn er vragen? Neem dan gerust contact op met het ouderteam via okg@elzendaalcollege.nl