Mavo

De bovenbouw van de mavo is voornamelijk theoretisch en gericht op een vervolgopleiding op het mbo niveau 4 of de havo. In het derde leerjaar bestaat het vakkenpakket uit Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, maatschappijleer 1, CKV, rekenen, lichamelijke opvoeding en het praktijkvak Design & Innovation.

In de bovenbouw staat ook loopbaanoriëntatie en -begeleiding op het programma. Hierin wordt aandacht besteed aan leren kiezen en oriënteren op de vervolgopleiding. Je maakt een sectorwerkstuk over de eventuele beroepskeuze na de mavo. Hierbij krijg je hulp van de decaan. In het derde leerjaar ga je op stage.

De mavo-opleiding duurt vier jaar. Als mavoleerling kies je in het vierde leerjaar een profiel, een vakkenpakket. Via deze vier profielen heb je een grote keuzevrijheid om het vakkenpakket te kiezen dat bij jou past. De volgende vier profielen hebben we: 

  • Techniek
  • Zorg en Welzijn
  • Economie
  • Groen

Havo/vwo

De havo-opleiding duurt vijf jaar, de vwo-opleiding duurt zes jaar. De eerste drie leerjaren van zowel havo als vwo kun je op het Elzendaalcollege in Gennep volgen. Zo kun je dichtbij en kleinschalig starten met je havo/vwo.

Daarna stroom je door naar het Elzendaalcollege in Boxmeer. Tegen die tijd zijn onze leerlingen meestal toe aan deze volgende stap. Je hebt dus fijn de tijd om je daar op voor te bereiden.

  • 100% doorstroomgarantie naar Elzendaalcollege Boxmeer