Op onze school leer je over gezond eten en keuzes hierin maken. In de kantine kun je dit in de praktijk brengen want daar bieden we producten die bijdragen aan een gezonde ontwikkeling en leefstijl. Op die manier ontmoeten theorie en praktijk elkaar! Omdat we werken aan het verbeteren van de gezondheid van onze leerlingen, hebben we het vignet Gezonde School voor de thema’s Voeding, Welbevinden en Relaties en Seksualiteit. 

Werken aan gezondheid op school loont: zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat met aandacht voor persoonlijke en sociale ontwikkeling van onze leerlingen.

We pakken de gezondheidsbevordering en preventie van gezondheidsproblemen breed aan. Onze werkgroep ‘gezonde en veilige school’ Is in het bezit van drie certificaten vanuit de landelijke organisatie gezonde school. Dit zijn voeding, welbevinden, relaties en seksualiteit. Met deze thema's heeft onze werkgroep aandacht voor een gezond en veilig schoolklimaat, een helder voedingsbeleid en stimuleert sport en bewegen. Dit gebeurt in overleg met onze collega’s, de leerlingenraad, ouders, GGD en schoolleiding. Ook in de kantine staat de gezonde school centraal en werken wij volgens de richtlijnen van de gouden schaal.

De gezonde school-pijlers:

  • Omgeving: We creëren een veilige, fysieke en sociale schoolomgeving. Docenten en leerlingen gaan op een positieve manier met elkaar om en de fysieke omgeving van de school bevordert gezond gedrag.
  • Gezondheidseducatie: We besteden in de lessen aandacht aan gezondheidsthema’s als voeding, alcohol en drugs, sociale media en persoonlijke ontwikkeling. 
  • Signaleren en doorverwijzen: Onze collega’s zijn alert en nemen gepaste stappen als ze gezondheidsrisico’s waarnemen, zoals drugsgebruik, over- en ondergewicht en sociaal-emotionele problemen. 
  • Beleid en regelgeving: We verankeren activiteiten en maatregelen structureel, door ze in beleidsdocumenten op te nemen

Zo gaat dit in de praktijk!

Voor alles wat we doen, kiezen we voor een positieve aanpak. Zo werken wij volgens het PBS-principe, wat staat voor Positive Behavior Support. Hiermee creëren we een positieve, sociale leeromgeving. 

De leerlingen volgen Rots & Water trainingen. Met erkende trainers werken we aan het vergroten van de communicatieve- en sociale vaardigheden en het welzijn van leerlingen. 

Bij PBS en Rots en Water sluiten de lessen van het vak Persoonlijke Ontwikkeling aan. Tijdens deze lessen wordt verder gekeken naar de ontwikkeling van de leerling zelf en het eigen maken van vaardigheden, zelfreflectie, samenwerken en bespreken we verschillende maatschappelijke thema’s. Denk bijvoorbeeld aan sexuele relaties, sexting, diversiteit en welbevinden. Niemand mag zich buitengesloten of beoordeeld voelen. Wij respecteren elkaar ongeacht gender en seksuele oriëntatie.

Gender & Sexuality Alliance

Daarom hebben wij een GSA groep samengesteld wat staat voor Gender & Sexuality Alliance. Dit is een groep leerlingen en docenten die zich sterk maakt voor een voor iedereen veilige omgeving op school. Iedereen mag de vrijheid hebben om te zijn wie hij of zij wil zijn. Een aantal keer paar jaar vraagt deze groep aandacht voor dit onderwerp. Zij worden gesteund door COC Nederland, een belangenorganisatie van homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie.

Werkwijze

We hebben een werkgroep voor het vaststellen van prioriteiten op het gebied van educatie, ondersteuning, ouderparticipatie etc. Deze werkgroep bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit school, leerlingen en ouders. Vanuit de GGD is een gezonde school adviseur vertegenwoordigd. Meer informatie over de gezonde en veilige school staat op www.gezondeschool.nl.

Ouders, medewerkers en leerlingen met vragen en/of opmerkingen over gezondheid, welzijn en veiligheid op het Elzendaalcollege, kunnen hiervoor terecht bij de werkgroep en bij Emy Jansen, e.jansen@vrln.nl of bel 06 81044274