Ons schoolplan verwoordt de ambities voor de periode 2023 tot en met 2027. Het schoolplan is het resultaat van inhoudelijke keuzes van alle medewerkers. personeel, kernteam en directie. Het kernteam heeft in opdracht van de directie van het Elzendaalcollege en met instemming van de MR het onderwijsinhoudelijke deel van het schoolplan vorm gegeven vanuit een gezamenlijke identiteit met locatiespecifieke accenten.

Tijdens het schoolplanproces heeft een ander proces, samenwerking met Metameer en Merletcollege, de overige vo scholen in de regio Land van Cuijk en Maasduinen, geleid tot een gedragen regiovisie en een fusie met Metameer per 1 augustus 2023. Samen staan we sterker en kunnen we onze plannen voor het onderwijs nog beter realiseren. 

De komende twee jaar gaan we de tijd nemen om de schoolplannen van Metameer en het Elzendaalcollege op elkaar af te stemmen en zo te komen tot eenduidig beleid voor de gehele fusieschool Elzendaalcollege - Metameer.  

Klik hier voor het schoolplan.