Het huidige schoolplan verwoordt de ambities voor de periode 2018 tot en met 2022. Op dit moment zitten we in het proces voor een nieuw schoolplan. Bij dit proces betrekken we afgevaardigden van alle groepen waar we mee te maken hebben. De planning is dat we in het voorjaar van 2023 het nieuwe schoolplan vaststellen.

In het schoolplan lees je alles over onze ambities en doelstellingen. Wat drijft ons? Wat willen we bereiken?