Privacy

Het Elzendaalcollege staat onder het bevoegd gezag van de Raad van Bestuur van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). OMO handelt conform de AVG.

Disclaimer

Wij publiceren op deze website ter informatie teksten, afbeeldingen en beeldmateriaal. We behouden ons het recht op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

De informatie op deze website van het Elzendaalcollege stellen we met zorg samen. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie staan. Indien dit het geval is, stellen we het erg op prijs wanneer je ons hierop attendeert via info@elzendaalcollege.nl

Beperkte aansprakelijkheid

Het Elzendaalcollege spant zich in om de inhoud van de website zo goed mogelijk te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig of onjuist is. In het bijzonder zijn alle bedragen en cijfers op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op onze websites en/of voor de gevolgen van het gebruik ervan. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.