In onze schoolgids staat hoe we het onderwijs op onze school vormgeven. We melden hier alle relevante zaken voor het lopende schooljaar zoals informatie over onder andere periodes en toetsweken, projecten en excursies en links naar overgangsregels en de ouderbijdrage.

Klik hier voor de schoolgids 2023-2024.