Waarom een medezeggenschapsraad?

Via de MR betrekt het schoolbestuur leerlingen, ouders en personeelsleden actief bij het beleid. Het schoolbestuur heeft bij bepaalde beleidsvoornemens op schoolniveau het advies of de instemming van de MR nodig. Dank hierbij aan het taakbeleid, de lessentabel en het vakantierooster. Van de MR wordt ook verwacht dat ze, al dan niet gevraagd, advies uitbrengt aan de schoolleiding over diverse zaken.

Samenstelling

De medezeggenschapsraad van het Elzendaalcollege-Metameer bestaat uit leerlingen, ouders en personeelsleden. De zittingstermijn is twee jaar. De MR komt gemiddeld acht keer per jaar bij elkaar. Afhankelijk van het onderwerp is de rector of diens plaatsvervanger bij (een deel van) elke zitting aanwezig om uitleg te geven. Elk jaar treedt de helft van de leden af en stelt zich al dan niet herkiesbaar.

  • Boxmeer: Kevin Gruntjes (leerling), Jacqueline Gruntjes (ouder), Roland Thonen en Ivo Alink (personeel)
  • Gennep: Ravi Sanders (leerling), Kelly de Wit (ouder), William Gooren en Carlijn van der Veen (personeel)
  • Stevensbeek: Tijke van Perlo (leerling), Jack Smetsers (ouder), Hugo Pennings en Michelle van den Berg (personeel)
  • Jenaplan: Pera Walk (leerling), ludo Penning (ouder), Joris Bults en Pierre Grothauzen (personeel)

Verkiesbaar stellen?

MR-ouders dragen actief bij aan een prettig en goed functionerend Elzendaalcollege-Metameer. Iets voor u? Stelt u zich dan verkiesbaar voor de medezeggenschapsraad. Heeft u belangstelling en wilt u graag meer weten over , dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via onderstaande contactgegevens.

Contact

Secretariaat MR, Roland Thonen
Bilderbeekstraat 27, 5831 CW Boxmeer
E-mail: roland.thonen@elzendaalcollege.nl