OMO

  

Het Elzendaalcollege staat onder het bevoegd gezag van de Raad van Bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). OMO, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van praktijkonderwijs tot gymnasium, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door goed onderwijs te bieden, geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De OMO-scholen kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten.

Door het benutten van schaalvoordelen zijn de OMO-scholen samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leerlingen van.

Meer informatie over OMO is te vinden op www.omo.nl.