Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Hierin staat beschreven wat een leerling van docenten mag verwachten, maar ook wat docenten van de leerling mogen verwachten. In het statuut zijn alle regels rondom toetsen, huiswerk, toelating, overgaan en te laat komen, vastgelegd.

Open hier het volledige leerlingenstatuut.

Naast het leerlingenstatuut zijn er voor de leerlingen de onderstaande documenten: