In de regio neemt de vraag naar technisch geschoolde mensen en zorgprofessionals voortdurend toe. Bij ons leg je een stevige basis om direct in de praktijk aan de slag te kunnen. Dankzij nauwe samenwerkingsverbanden met technische bedrijven en zorg- en welzijnsinstellingen, kunnen we je opleiden op een manier die perfect aansluit bij de behoeften van de sector. Je krijgt vroegtijdig inzicht in de praktijk en ontdekt wat het beste bij jou past.

Wij bieden de volgende drie profielen:

  • Produceren, Installeren & Energie (PIE)
  • Dienstverlening & Producten (D&P)
  • Zorg & Welzijn (Z&W)

Externe websites

Meer over techniekonderwijs en over zorg- en welzijnonderwijs vind je op de volgende websites die we samen met de bedrijven uit de regio gemaakt hebben.

Produceren, Installeren & Energie

PIE is een brede technische opleiding. Aan de hand van tekeningen leer je hoe installaties en producten in elkaar zitten en ga je deze zelf maken en installeren, twee- en driedimensionaal. We besteden ook aandacht aan duurzame energie en het klimaat. Je gaat op excursie naar Technishow in Utrecht en bezoekt bedrijven in de regio. Je gaat ook op stage.

Klik links voor het filmpje over PIE

Dienstverlening & Producten

Bij dienstverlening & producten organiseer je een activiteit voor een opdrachtgever en stel je je eigen ondernemingsplan op. Je ontwikkelt een technisch product en creëert daarvoor een unieke huisstijl. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen van een website, het maken van een promotiefilmpje en het creëren van ander promotiemateriaal. Je gaat ook stage lopen die hier bij aansluit.

Klik links voor het filmpje over D&P

Zorg & Welzijn

Bij Zorg & Welzijn maak je kennis met de basis van de gezondheidszorg, het welzijnswerk en de uiterlijke verzorging. Het kan ook een mooie opstap zijn naar een vervolgopleiding in de horeca, facilitaire dienstverlening, het toerisme of de laboratoriumtechniek.

Klik links voor het filmpje over Z&W