We staan als school voor het PBS-principe: Positive Behavior Support. Hierbij gaan we uit van positieve communicatie en complimenten geven op gewenst gedrag. Docenten en leerlingen gaan hierbij uit van drie kernwaarden:

  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Relatie

Afspraken zorgen voor duidelijkheid

In elke lesruimte, maar ook op de toiletten, in de hal en in de aula hangen bordjes met gedragsafspraken. Zo weet je precies wat er van je verwacht wordt. Op die manier zorgen we voor een veilig en positief schoolklimaat waarin je optimaal kunt leren.

Onze aanpak van PBS kent vijf pijlers:

1. We werken schoolbreed. Dit betekent dat we het PBS-principe in alle jaarlagen en onderwijssoorten toepassen.
2. Dit doen we met een positieve insteek, goed gedrag belonen we.
3. Met preventie voorkomen we zoveel mogelijk probleemgedrag.
4. We werken volgens een planmatige aanpak.
5. We gaan een partnerschap met onze ouders aan en werken samen met bijvoorbeeld de schoolarts en jeugdzorg.

Een beloning is hartstikke leuk, maar de reactie op positief gedrag is al een beloning op zich