Schoolactiviteiten

Tijdens het schooljaar organiseren we allerlei activiteiten. In de ouderbijdragelijst staan deze activiteiten vermeld.

Om deze activiteiten mogelijk te maken zijn er kosten aan verbonden. De kosten staan gelijk aan de bijdragen die we vragen. Deze bijdragen zijn vrijwillig.

Contact financiële administratie

Neem voor meer informatie contact op met onze financiële administratie via 0485-572032.

Kluisje

Op school maken we gebruik van leerlingenkluisjes. Dit zijn afsluitbare kastjes waarin je spullen kunt opbergen.

Het gebruik van een kluisje is gratis. Bij het kwijtraken van de sleutel, kun je tegen betaling van € 8,00 een nieuwe sleutel ontvangen. Aan het einde van de schoolperiode of als je van de onderbouw naar de bovenbouw gaat, lever je de sleutel in. Heb je de sleutel niet niet meer? Dan brengen we € 8,00 in rekening.

Wijze van factureren

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs in Tilburg brengt de schoolkosten bij de ouder(s)/verzorger(s) in rekening. De factuur ontvangen ouders per mail (noreply@postnl.omo.nl) en kan betaald worden via iDeal.

Betaling in termijnen is mogelijk. Neem hiervoor contact op met de financiële administratie via 0485-572032.

Stichting Leergeld

Ouders van schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar, die het financieel niet breed hebben, kunnen in aanmerking komen voor een financiële ondersteuning. Zij kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij Stichting Leergeld Land van Cuijk of Stichting Leergeld de Stuwwal. 

  • Leergeld De Stuwwal (Gennep, Bergen, Mook en Middelaar, Heumen, Berg en Dal)
    Wilt u dat uw kind sport of aan muziek of toneel doet? Maar kunt u dit niet betalen? Als u een laag inkomen heeft, kunt u ondersteuning krijgen van de jeugdfondsen. Via http://www.gennep.nl/laaginkomen kunt u nakijken of u in aanmerking kunt komen.

    Kijk voor meer informatie op http://www.leergeld.nl/destuwwal/.

  • Leergeld Land van Cuijk (Boxmeer, Cuijk, Mill, St. Anthonis en Grave)
    Kijk voor meer informatie op http://www.leergeld.nl/landvancuijk/.