Elzendaalcollege Boxmeer biedt in de kantine producten aan die bijdragen aan een gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen. Op onze school leren de leerlingen over gezond eten en keuzes hierin maken. In de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar.

Om deze reden werken we op school volgens de 'Richtlijnen Gezondere Kantines' die zijn opgesteld door het Voedingscentrum.

Zo zorgen we ervoor dat een gezonde keuze ook gemakkelijk is voor de leerlingen.

Beleidsplan voor de gezonde school

We vinden het belangrijk dat het aanbod in de kantines en de automaten verantwoord is. De school is een beschermende plek als het om het aanbod van voedsel en drinken gaat. Om deze redenen werken we op onze school volgens de richtlijnen voor gezondere kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. Zij helpen ons met de uitvoering hiervan. Zo brengen we het aanbod in de kantines jaarlijks in kaart met de kantinescan van het Voedingscentrum. De uitkomst van deze scan rapporteren we aan de directie.

We zorgen voor een omgeving  waarin gezond kiezen gemakkelijker is omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Gezond kiezen gaat over goed voor jezelf zorgen. Met onze medewerkers stimuleren we de gezondere keuzes, streven we naar een gezond en duurzaam beleid bij bijeenkomsten en geven het goede voorbeeld.

In de lessen biologie en persoonlijke ontwikkeling besteden we aandacht aan de ontwikkeling van een gezond eetpatroon. In de lessen biologie krijgen de leerlingen onder meer uitleg over de consumptie en productie van vlees en de groei van gewassen.

We zijn trots op de kweekkas en moestuin op onze campus. Ook leren de leerlingen veel over wat voedsel met het lichaam doet. Onderwerpen zijn; vezels en vitaminen, darmflora, smaakpracticum ,diëtistbezoek, imker (biodiversiteit), koken en suiker. In de lessen persoonlijke ontwikkeling (brugklassen) zit een gedeelte over voeding waarin leuke doe-opdrachten staan die klassikaal uitgevoerd worden.

Naast gezondheid vormen we ook een duurzame omgeving, waarin duurzame keuzes maken eenvoudig is. Wij hebben twee gebouwen waar frisse lucht, genoeg zonlicht en gratis watertaps aanwezig zijn. Onze twee gebouwen in Boxmeer liggen in een groene campus rondom diverse sportvelden. Gezondheidsbevordering pakken we dus aan in een breder perspectief. We hebben een integraal gezondheidsbeleid waarin aandacht is voor een gezond en veilig schoolklimaat, een helder voedingsbeleid en we sporten en bewegen (sportklas, L.O.) stimuleren.

Alles doen we in samenspraak met ouders, leerlingen, het schoolteam, de catering en de schoolleiding. De GGD ondersteunt de school hierbij.