Ouders voor ouders

Als ouder wil je graag weten wat jouw kind meemaakt op school. Op het Elzendaalcollege in Boxmeer bestaat om die reden als klankbordgroep het Ouderteam (OT). 

Meerdere keren per jaar spreekt deze groep van betrokken ouders af met de directie van de school. Deze ouders denken mee en praten mee over schoolse zaken. De ouders in het Ouderteam vormen zo een brug tussen ouders en school. 

Als school horen wij graag van ouders waar zij tegenaan lopen of verbeterpunten zien. Over deze zaken mag elke ouder altijd contact met school opnemen.

Doelen vanuit school

  • Ontdekken wat er bij de ouders en de leerlingen thuis leeft.
  • Het onderhouden en vergroten van de betrokkenheid van ouders bij onze school.
  • Het betrekken van de ouders bij de dagelijkse gang van zaken.

Doelen vanuit de ouders

  • Betrokken worden bij de ontwikkelingen en plannen binnen de school.
  • Signalen doorgeven aan school over mogelijke problemen die bij ouders en leerlingen leven.
  • Meedenken over verbeteringen op allerlei gebieden.

Verslag

  • 31 januari 2024
  • 27 maart 2024 (extra overleg)
  • 15 mei 2024
  • 14 juni 2024 (afsluiting)

Zijn er vragen of heeft u suggesties voor het Ouderteam? Neem dan gerust contact op met het ouderteam via OuderTeamEC@gmail.com.