Onze school heeft een grote bovenbouw waardoor we veel verschillende vakken aan kunnen bieden buiten de wettelijk vastgestelde profielen. Hierdoor kun je een persoonlijk accent in jouw opleiding aanbrengen!

Op het Elzendaalcollege valt veel te kiezen
Alle leerlingen op mavo, havo en vwo volgen de zogeheten gemeenschappelijke vakken. Daarnaast volg je vakken die horen bij jouw profiel. Je hebt een keuze bij het samenstellen van het vakkenpakket dat past bij het profiel. Binnen elk profiel maak je een profielwerkstuk. Je kiest in het zogeheten ‘vrije deel’ van jouw vakkenpakket een vak, dat past bij jouw belangstelling of dat past bij de studie die je overweegt te volgen.

Alle leerling op mavo, havo en vwo volgen de zogeheten gemeenschappelijke vakken. Daarnaast volg je vakken die horen bij jouw profiel. Je hebt een keuze bij het samenstellen van het vakkenpakket dat past bij het profiel. Binnen elk profiel maak je een profielwerkstuk. Je kiest in het zogeheten ‘vrije deel’ van jouw vakkenpakket een vak, dat past bij jouw belangstelling of dat past bij de studie die je overweegt te volgen.

Op deze pagina lees je over:

 • Examenvakken
 • Mavo
 • Havo/vwo
 • Talen
 • Maatschappijvakken
 • Geschiedenis en aardrijkskunde
 • Bètavakken
 • Cultuur- en kunstvakken
 • Design & Innovation en informatica
 • Sportklas
 • Honoursprogramma
 • EC+

Examenvakken

Je neemt aan het einde van het laatste leerjaar deel aan het centraal schriftelijk eindexamen. Het aantal vakken waarin je examen doet verschilt per onderwijssoort:

 • mavo 6 vakken
 • havo 7 vakken
 • vwo 8 vakken

Je volgt, eveneens afhankelijk van de onderwijssoort, naast de vakken die je afsluit bij het centraal examen nog andere vakken. Die sluit je in de loop van het laatste schooljaar of de laatste schooljaren af met een schoolexamen. Binnen alle onderwijssoorten kun je als je dat wilt, een extra vak kiezen wat je buiten je reguliere rooster kunt volgen. Dit betreft in de meeste gevallen gedeeltelijk zelfstudie.

Mavo

De mavo-opleiding duurt vier jaar. Als mavoleerling kies je in het vierde leerjaar een profiel, een vakkenpakket. Via deze vier profielen heb je een grote keuzevrijheid om het vakkenpakket te kiezen dat bij jou past.

Wil je opstromen naar havo (of zo breed mogelijk opgeleid worden) dan kies je een extra vak. Dit vak wordt standaard in het lesrooster verwerkt.  

 • Techniek
 • Zorg en Welzijn
 • Economie
 • Groen

Havo/vwo

De havo-opleiding duurt vijf jaar, de vwo-opleiding duurt zes jaar. Het vwo bestaat uit het atheneum en het gymnasium. Als gymnasium leerling volg je in de onderbouw Latijn en Grieks en doet examen in ten minste één van deze klassieke talen. Als leerling van het havo en vwo kiezen in de bovenbouw een profiel, een vakkenpakket.

Zit je op de havo dan kies je vanaf het vierde leerjaar jouw profiel. Op het vwo kies je in het vierde leerjaar voor de natuurstream (N&T en N&G) of voor de maatschappijstream (E&M en C&M). Het is mogelijk om na het vierde leerjaar van een natuurstream over te stappen naar een profiel uit de maatschappijstream. Je maakt daardoor één schooljaar later dan gebruikelijk de definitieve keuze voor het profiel waarin je examen gaat doen. Dit is prettig als je nog niet meteen weet wat je wil gaan doen of wanneer je na een jaar wil veranderen van profielkeuze.

 • Natuur en techniek (N&T)
 • Natuur en gezondheid (N&G)
 • Economie en maatschappij (E&M)
 • Cultuur en maatschappij (C&M)

Talen

Naast het vak Nederlands bieden we ook Engels, Duits, Frans, Latijn en Grieks aan. Via het activiteitenprogramma EC+ kun je ook Spaans en Chinees volgen!

Nederlands

Bij het vak Nederlands is er veel aandacht voor literatuur. Zo komt er jaarlijks een schrijver of dichter op school. Die vertelt over zijn of haar werk, het schrijverschap en het schrijfproces. Daarnaast neem je zowel bij het vak Nederlands als binnen de profielverdieping deel aan het debat. Onze school heeft ook een eigen debatteam en doet mee aan landelijke debat - wedstrijden. 

Engels, Duits en Frans

Bij de vakken Engels, Duits en Frans staat naast de lees-, schrijf- en spreekvaardigheid de cultuur van deze landen centraal. Met verschillende reizen en uitwisselingsprojecten krijg je een goed beeld van het leven in deze landen.

Anglia en Cambridge 

We bieden naast de normale lessen Engels, extra Engelstalig onderwijs aan: Anglia en Cambridge. Het voordeel is dat je op jouw eigen niveau les krijgt én examen doet. Deze opleidingen kun je afsluiten met internationaal erkende diploma’s. Dit biedt je onder andere de kans om toegelaten te worden tot Engelstalige opleidingen in binnen- en buitenland. 

 • Uitsluitend Engels gesproken
 • Mogelijkheid om internationaal erkende diploma’s te halen 
 • Geen extra kosten aan verbonden m.u.v. de (vrijwillige) examens
Anglia
 • Voor alle leerlingen van leerjaar 1 t/m 3 van mavo, havo en vwo
 • Standaard in het lesrooster (naast de reguliere lessen Engels) 
Cambridge 
 • Bij behoefte op 4/5 havo tijdens flexuren
 • Keuzevak voor 4/5/6 vwo
 • Les in kleine groepen 

Maatschappijvakken

We bereiden je voor op jouw rol als wereldburger door binnen de maatschappijvakken geschiedenis, aardrijkskunde, economie, bedrijfseconomie, levensbeschouwing en maatschappijwetenschappen intensief samen te werken.

Economie

Economie en bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid is een vak voor mavo, 4/5 havo en 5/6 vwo. Binnen het vak schrijf je onder andere een ondernemingsplan waarin alle aspecten van het vak terugkomen (administratie, marketing, winstberekening, personeel, etc.). Bij de profielverdieping neem je deel aan een fictief beursspel. Daarnaast bezoek je de Amsterdamse effectenbeurs en De Nederlandse Bank. Het vak (bedrijfs)economie is van meerwaarde wanneer je bijvoorbeeld bedrijfseconomie, commerciële economie of international business wil studeren.

Maatschappijwetenschappen/maatschappijleer

Binnen het vak maatschappijwetenschappen wordt onderzoek gedaan naar het gedrag van groepen mensen, naar de vorming van de identiteit en cultuur van mensen en hoe de overheid/politiek dat gedrag in goede banen probeert te leiden. Hoe werkt de Nederlandse en internationale politiek? Je leert vanuit verschillende theorieën verklaringen te geven voor sociale ongelijkheid tussen landen en binnen landen en maatschappelijke en politieke conflicten te verklaren. 

Bij maatschappijleer behandelen we de actualiteit van de dag, brengen we een bezoek aan het Binnenhof in Den Haag. Daarnaast maken we kennis met ons rechtssysteem en ons politieke systeem. Je voert ook praktische opdrachten uit zoals een onderzoek naar de verschillende culturen. Je verbindt stof uit verschillende vakgebieden met actuele maatschappelijke vraagstukken en ondervindt aan den lijve de werking van democratische besluitvorming

Geschiedenis en aardrijkskunde

Geschiedenis

Geschiedenis in de bovenbouw biedt jou achtergronden bij de structuren en problemen van nu. Je gaat op excursie naar het Rijksmuseum en Ons’ Lieve Heer op Solder museum in Amsterdam. Als verrijkingsstof besteed je aandacht aan het verleden in jouw eigen buurt en maak je kennis met historische literatuur.

Aardrijkskunde

Bij het vak aardrijkskunde staan in de bovenbouw de thema’s internationalisering, klimatologie en geologie centraal. Je houdt presentaties over diverse onderwerpen en maakt opdrachten die gerelateerd zijn aan het eindexamen. Je gaat op verschillende bedrijfsbezoeken en in 5 havo en 6 vwo kun je deelnemen aan de Marokkoreis waarin we het volledige examenprogramma op een voorbeeldregio toepassen.

Bètavakken

We hebben extra aandacht voor de bètavakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie en je kunt meedoen aan nationale wedstrijden en olympiades.  

Wiskunde

Bij mavo is wiskunde een verplicht vak bij het profiel techniek en een keuzevak bij de overige profielen. Bij havo en vwo kun je kiezen uit wiskunde A, B of D. Iedereen maakt bij wiskunde in de bovenbouw minstens één keer een praktische opdracht. Dit is een uitdagende manier om in een groepje met wiskunde bezig te zijn. 

Veel van onze leerlingen doen mee aan de wiskunde-olympiade, Kangoeroewedstrijd of het Wiskundetoernooi voor teams op de Radboud Universiteit. In 5 en 6 vwo kun je het keuzevak wiskunde D kiezen. Dit vak is bedoeld voor leerlingen die extra uitdaging zoeken en een nuttige aanvulling wanneer je  een technische of bèta-opleiding willen gaan volgen

Biologie, natuur- en scheikunde

Bij biologie, natuur- en scheikunde begeleiden we je naar het examen door de stof te ondersteunen met practica en demonstraties. Als verrijkingsstof bieden we je bij bepaalde hoofdstukken extra uitdagende opdrachten aan. In het honoursprogramma kun je een vak aan de Radboud Universiteit volgen. In 4 havo en 5 vwo bieden we tijdens de profielverdiepingsuren extra modules aan, waaronder rotatiemechanica en sterrenkunde.

Cultuur- en kunstvakken

Heb je een passie voor tekenen en muziek dan kun je deze vakken als eindexamenvak kiezen. Kies je muziek in jouw eindexamenpakket, dan kun je deelnemen aan het toelatingsexamen voor het conservatorium. We hebben een ruim aanbod instrumenten en meerdere muziekstudio’s. En we hebben we behalve een schoolkoor ook een schoolband voor de onder- en bovenbouw. In de pauze houden leerlingen regelmatig een pauzeconcert!

Extravaganza

Buiten de lessen organiseren we culturele activiteiten zoals Extravaganza. Tijdens deze avond komen al jullie creatieve en muzikale kwaliteiten aan bod. Gedurende het schooljaar werk je hieraan. Familie, vrienden en andere geïnteresseerden zijn welkom op deze avond vol dans, muziek, toneel, cabaret, film en meer.

Culturele en kunstzinnige vorming

Bij het vak culturele en kunstzinnige vorming is ‘Kunst actief meemaken’ het doel van het vak. Kunst ervaren en beschouwen vraagt van jou  betrokkenheid, inzet, kennis en vaardigheden. Hierbij heb je een open en onderzoekende houding nodig.

Design & Innovation en informatica

Design & Innovation (D&I) is een vak voor het mavo en binnen de flexuren in de onderbouw een keuzevak voor de leerlingen van het havo en vwo. Het Elzendaalcollege biedt dit vak als enige in de regio aan. 

Vanaf leerjaar 4 van het havo en vwo kun je kiezen voor het vak informatica. Dit vak komt sterk overeen met D&I. In de bovenbouw leer je hoe je een programma met behulp van besturingssystemen kunt ontwikkelen. Je doet ook examen in deze twee vakken. De vakken bestaan uit theorie en praktijkopdrachten waarbij de computer centraal staat. Denk aan het werken met 2D- en 3D-tekenmodules, laserprinten, het bouwen van een website, het maken van een minifilm, het aanleggen van een netwerk, het ontwikkelen van een (online) game of het programmeren van legorobots. Voor zowel voor het vak D&I als voor informatica geldt dat het proces dat je doorloopt belangrijker is dan het uiteindelijke resultaat.

Sportklas

Sport en beweeg je graag? Dan kun je je aanmelden voor de sportklas! Dit kan als je eerste-, tweede- en derde-jaars leerling van mavo, havo en vwo en de vierdejaars leerlingen van mavo bent. Je krijgt extra uren lichamelijke opvoeding, waarin we dieper ingaan op de vaardigheden samenwerken, hulpverlenen, leidinggeven, organiseren en EHBO. In de sportklas bieden we per leerjaar verschillende buitenschoolse activiteiten aan, onder andere American football, golf, wakeboarden, skiën en een survivalrun.

Honoursprogramma

In de onderbouw van het vwo en de bovenbouw van het mavo, havo en vwo kun je deelnemen aan het honoursprogramma. Afhankelijk van jouw motivatie kun je een extra diploma halen. Naast meer uitdaging en een extra diploma biedt dit programma een goede sollicitatiepositie bij opleidingen met een selectieprocedure. Dit diploma behaal je door extra activiteiten te ondernemen en opvallende prestaties te leveren.

Bij extra activiteiten kun je denken aan een vak volgen aan de hogeschool of universiteit, deelname aan olympiades, de leerlingenraad, flex-uren van het lab/atelier, masterclasses, het debatteam, Engels op Cambridgeniveau, maatschappelijke stage. Het studeren in Nijmegen wordt aangeboden in samenwerking met het talentenprogramma van de Radboud Universiteit Nijmegen en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.