Soms heeft iemand extra ondersteuning, aandacht of advies nodig. Onze school biedt gespecialiseerde zorg aan, onder aansturing van de ondersteuningscoördinator en/of orthopedagogen. Samen met ouders stemmen we af welke ondersteuning/begeleiding iemand (tijdelijk) nodig heeft om goed te kunnen functioneren op school.

Meer informatie hierover staat in het schoolondersteuningsprofiel.