Als leerkracht kun je een klas of een deel van je klas aanmelden. Je kunt een Excelbestand met de namen van de leerlingen uploaden.
Ben je ouder/verzorger, check dan eerst of de leerkracht met de klas naar de lesdag komt. Zo niet, dan kun je jouw kind zelf aanmelden met dit formulier.