>    

Missie

DE ONDERWIJSKUNDIGE DOELSTELLING VAN HET ELZENDAALCOLLEGE

reach for quality / werken met je kwaliteit

DOELEN

• Kwaliteit
Het Elzendaalcollege streeft naar:
- Een maximale ontwikkeling van kennis en vaardigheden van leerlingen
- Goede doorstroomcijfers
- Goede examenresultaten
- Een meer dan gemiddelde kans van slagen in het vervolgonderwijs

• Een goede voorbereiding op de maatschappij
Het Elzendaalcollege streeft naar:
- het ontwikkelen van een goede sociale attitude
- oriëntatie op de samenleving

• Een goede sociaal emotionele ontwikkeling
Het Elzendaalcollege wil haar leerlingen in een sfeer van veiligheid en vertrouwen de ruimte
bieden zich ook anders dan uitsluitend cognitief, te ontwikkelen.

• Verantwoordelijkheid en reflectie
Het Elzendaalcollege leert haar leerlingen zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen
leergedrag en voor hun keuzes. De school leert haar leerlingen te refl ecteren op eigen gedrag.
Het Elzendaalcollege wil onderwijs realiseren, waarbinnen een goed evenwicht bestaat tussen
gedegenheid en vernieuwing.
Het onderwijs wordt voor het grootste deel in klaslokalen gegeven door vakdocenten. Binnen die
lokalen vindt de docent ruimte voor activerende didactiek en motiverend onderwijs. Daarnaast
biedt de school vakoverstijgende projecten aan, stages en maatschappelijke stages.

 

 

actueel boxmeer
actueel gennep
Elzendaalcollege BoxmeerElzendaalcollege