Aanmelden

Aanmelden brugklas

Aanmelden gebeurt altijd schriftelijk. Lees meer informatie over de aanmeldingsprocedure.

Om uw kind aan te melden voor de brugklas van Elzendaalcollege Gennep, vult u het aanmeldformulier in. Dit formulier is verkrijgbaar via de basisschool of via onderstaande link te downloaden.

Aanmeldformulier leerjaar 1, schooljaar 2019-2020

Voor een goede en snelle afwikkeling van uw aanmelding, ontvangen wij graag de volgende formulieren:

a. het aanmeldingsformulier;
b. kopie paspoort of ID-kaart (bij een ID-kaart ook de achterzijde kopiëren) of een uittreksel persoonsregister (verkrijgbaar via het gemeentehuis). U bent hiertoe niet verplicht, de school zal er vertrouwelijk mee omgaan. Let op: alle voornamen moeten volledig vermeld staan. Bij aanmelding dient origineel legitimatiebewijs getoond te worden.

De algemene aanmeldingsavond is op woensdag 13 maart 2019 van 17.00 tot 20.00 uur.

U kunt de aanmelding:

- opsturen naar het postadres van de school, postbus 44, 5830 AA Boxmeer;

- persoonlijk afgeven op school, Stiemensweg 40, 6591 MD Gennep;

- inleveren tijdens de aanmeldavond op onze school op woensdag 13 maart 2019 van 17.00 tot 20.00 uur.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op via telefoonnummer 0485-511813 of stuur een e-mail naar aanmelding.gennep@elzendaalcollege.nl. De verantwoordelijke conrector zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Is er sprake van een extra ondersteuningsbehoefte? Dan kunt u met behulp van de routewijzer de vervolgstappen bepalen. Klik hier voor de routewijzer. 

Aanmelden klas 2, 3 en 4

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor klas 2, 3 of 4 van Elzendaalcollege Gennep, dan vragen wij u contact op te nemen met de conrector of coördinator van de desbetreffende afdeling via telefoonnummer 0485-511813. Hij of zij maakt een afspraak met u voor een intakegesprek. Aansluitend wordt een aanmeldingsformulier ingevuld.

Als u uw zoon/dochter vóór 1 april aanmeldt, wordt de aanmelding direct in behandeling genomen. Bij aanmelden na deze datum bekijken we de mogelijkheden. We hebben uiteraard de intentie om alle leerlingen te plaatsen, maar in sommige gevallen zijn we afhankelijk van enkele factoren, zoals de grootte van de klassen of clusters. Tijdig aanmelden is om die reden wenselijk.

Voor basisscholen (OKR)

Klik hier voor het advies- en inlichtingenformulier (onderwijskundig rapport).

 

 

activiteiten
Elzendaalcollege Gennep
Elzendaalcollege Gennep