>    >    >    

Wat doet de GGD op het Elzendaalcollege?

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Hart voor Brabant zet zich in voor de bescherming en bevordering van de gezondheid van de jeugd van 4 tot 19 jaar.
Jeugdartsen, sociaal verpleegkundigen, teamassistenten, logopedisten en de jeugdpsycholoog sporen gezondheidsproblemen bij jeugdigen op. Zij geven ook adviezen over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind. Ook voert de GGD het rijksvaccinatieprogramma uit, waarbij kinderen worden ingeënt tegen een aantal infectieziekten zoals bof, mazelen, rode hond, difterie, tetanus en polio.

Een jeugdarts en sociaal verpleegkundige zijn voor de begeleiding van de leerlingen verbonden aan de school. De onafhankelijkheid van de jeugdarts en verpleegkundige ten opzichte van de school en hun beroepsgeheim kunnen voor leerlingen in moeilijke situaties doorslaggevend zijn.

Welke GGD-medewerkers werken op het Elzendaalcollege?

      
  Ad Craaijo, jeugdarts                 Jacky Wijnen, jeugdverpleegkundige     

De GGD Hart voor Brabant voert de jeugdgezondheidstaken uit op het Elzendaalcollege:

• Leerlingen (en ouders) kunnen bij vragen over lichamelijke ontwikkeling of andere problemen altijd bij de jeugdarts en/of de verpleegkundige terecht voor een onderzoek. Een afspraak is te plannen via tel: 0900 - 4636 443 op werkdagen van 08.00 tot 14.00 uur of via http://www.ggdhvb.nl/nl-NL/Over-GGD/Contact/Stel-uw-vraag-online/Contact-mijn-kind.

• Alle tweedeklassers krijgen een uitnodiging voor een preventief gezondheidsonderzoek van de GGD. Klassikaal vult de leerling een digitale gezondheidsvragenlijst in waarin onder andere naar de gezondheid en het welbevinden van de leerling wordt gevraagd. Ook wordt dan de lengte en het gewicht gemeten. Daarnaast is er overleg met de school. Een leerling kan daarna uitgenodigd worden voor een gesprek of  eventueel onderzoek. Ouders en leerlingen krijgen van tevoren een uitnodiging met uitleg toegestuurd.

• De GGD verwijst als dat nodig is door naar de huisarts of andere instanties.

Wilt u meer weten?
Voor meer informatie over het werk van de GGD of voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar 0900 - 4636 443 (lokaal tarief). Kijk ook eens op onze website: www.ggdhvb.nl.