Huiswerkbegeleiding

Ben je snel afgeleid op school of thuis bij het huiswerk maken? Heb je moeite met plannen? Is het thuis te druk om huiswerk te maken? Of is er thuis niemand die je kan helpen? Er zijn verschillende redenen waarom huiswerk maken niet altijd lukt. Huiswerkbegeleiding is dan misschien iets voor jou.

Voordelen van huiswerkbegeleiding:

• er is een docent en/of begeleider aanwezig om toezicht te houden en uitleg te geven;
• je krijgt hulp bij het plannen van je taken;
• je kunt zelfstandig werken op een rustige plek;
• begeleiding vindt plaats in overleg met je ouders.

Wij bieden huiswerkbegeleiding aan in samenwerking met het instituut Klim.

Waarom huiswerkbegeleiding?

Soms gaat het tijdens een schoolperiode wat minder goed. Het kan zijn dat je de stof van een of enkele vakken niet helemaal begrijpt of dat je moeite hebt om voldoende tijd aan je huiswerk te besteden. Ook kunnen er thuis omstandigheden zijn waardoor je je minder goed op je huiswerk kunt concentreren.

Het Elzendaalcollege biedt speciaal voor leerlingen van het Elzendaalcollege de mogelijkheid om gebruik te maken van huiswerkbegeleiding op school. Na de reguliere lessen komen leerlingen naar het huiswerklokaal, waar onder deskundige leiding speciaal aandacht wordt gegeven aan de individuele behoefte van de leerling. Vaak gaat het hierbij om leren leren, het verbeteren van je studiehouding of het werken aan meer zelfvertrouwen.

Verschillende mogelijkheden

Klim biedt twee verschillende vormen van huiswerkbegeleiding aan:

1. Huiswerkbegeleiding € 12,50 per begeleidingsmiddag

Samen met een begeleider wordt er een planning gemaakt van het huiswerk. Tijdens de begeleiding wordt er zo nodig uitleg gegeven en overhoord.  Een  leerling is gemiddeld 1 tot 1,5 uur aanwezig bij de huiswerkbegeleiding. De leerling mag gedurende de gehele begeleidingstijd van die middag (14.30-17.30u) gebruik maken van de huiswerkbegeleiding. De bedoeling is dat in ieder geval het huiswerk van de volgende dag gereed is na afloop van de begeleidingsles. 

2. Individuele huiswerkbegeleiding, € 20,00 per begeleidingsles van 1 uur

Soms heeft een leerling behoefte aan het inhalen van achterstanden en/ of aan extra ondersteuning voor een bepaald vak, bijvoorbeeld wiskunde of een van de talen. Samen met een begeleider wordt er één op één gericht bijles gegeven. Voor deze individuele begeleidingsles van 1 uur wordt een afzonderlijke begeleider ingeroosterd.

Dagen en tijden huiswerkbegeleiding

De huiswerkbegeleiding wordt op alle reguliere schooldagen van maandag t/m vrijdag tussen 14.30 uur - 17.30 uur gegeven. De huiswerkbegeleiding vindt plaats in lokaal 32 van het Elzendaalcollege. De leerlingen kunnen tijdens de les gebruik maken van de aanwezige computers, atlassen, woordenboeken, etc.

Leerlingen dienen er zelf voor te zorgen dat ze de schoolspullen voor het huiswerk van de volgende dag(en) zoals boeken, werkschriften, agenda etc., meebrengen naar de huiswerkbegeleiding.

Leerlingen kunnen zich uitsluitend inschrijven voor minimaal 10 weken, uitgezonderd de schoolvakanties en stageweken, met een opzegtermijn van 2 weken. Een eventueel gemiste begeleidingsles kan in overleg met Klim op een andere dag ingehaald worden.
De kosten van de huiswerkbegeleiding worden per maand achteraf op basis van de genoten begeleidingslessen via automatische incasso van uw rekening afgeschreven. 
Klim adviseert u om uw zoon / dochter minimaal 2x per week te laten deelnemen aan de huiswerkbegeleiding.

Inschrijving

U kunt uw zoon/dochter aanmelden voor de huiswerkbegeleiding door per mail of telefonisch contact op te nemen met:

Klim huiswerkbegeleiding

Molenstraat 51

5431 BW Cuijk

e-mail: info@studiehulpcuijk.nl  
tel.: 06-47161384 (Linsey Klaassen)

 

activiteiten
Elzendaalcollege Gennep
Elzendaalcollege Gennep