Passend onderwijs

Algemene informatie over passend onderwijs is te vinden op www.passendonderwijs.nl. (Hier zijn ook links te vinden naar bv. ouderorganisaties)

Informatie over de mogelijke veranderingen die voor uw zoon of dochter op komst zijn door de invoering van passend onderwijs vindt u op: www.samenwerkingsverbandvo.nl/SWVVOROC/PassendOnderwijs.aspx