Passend onderwijs

Algemene informatie over passend onderwijs is te vinden op www.passendonderwijs.nl. (Hier zijn ook links te vinden naar bv. ouderorganisaties)