Schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit een rector, 2 vestigingsdirecteuren en 5 conrectoren. De rector is de
eindverantwoordelijke schoolleider voor beide vestigingen. De twee vestigingsdirecteuren zijn verantwoordelijk voor de aansturing van de twee vestigingen. Zij zorgen ervoor dat de ontwikkelingen in de onderwijskundige sectoren binnen de beide vestigingen op elkaar zijn afgestemd. De conrectoren zijn verantwoordelijk voor een afdeling. Zij worden ondersteund door coördinatoren. Coördinatoren zijn geen formele leidinggevenden. Zij zijn belast met de zorg voor een groep klassen. De conrector bedrijf is verantwoordelijk voor de aansturing van de bedrijfsmatige onderdelen van de school, die het onderwijs ondersteunen.
 

Rector  
Boxmeer/Gennep J.C.M. Marsmans
   
Vestigingsdirecteuren  
Boxmeer P.A.M. Barten
Gennep J.T.M. Simons
   
Conrector bedrijf E.A.A. Basten
   
Conrectoren Boxmeer  
bovenbouw havo en vwo Mevrouw L.J.M. Keulen
mavo  Mevrouw A.M. Geerdink
onderbouw havo en vwo Mevrouw H.A.H.A. van der Straaten
   
Conrector Gennep P.V.M. Roemer
    

actueel boxmeer
actueel gennep
Elzendaalcollege BoxmeerElzendaalcollege