>    >    >    

Passies en Dromen

Niet alleen “Wat kan ik”, maar ook “Wat wil ik”

Ruimte voor Passies op het Elzendaalcollege in Gennep

Leerlingen maken aan het eind van de basisschool een keuze voor het Voortgezet Onderwijs, maar valt er wel iets te kiezen? Advies en Cito-toets bepalen het vervolgtraject. In feite alleen gebaseerd op wat de leerling kan en niet op wat hij wil, echter…

Leerlingen hebben hun dromen; Ze dromen van een rol in een soap of musical, ze dromen van een glansrijke carriere als profvoetballer, ze dromen van”wannabe a popstar”. Een enkeling maakt die droom waar. Bij de meeste blijft het bij dromen.

Ook docenten hebben hun dromen: werken met een groep gemotiveerde leerlingen aan hun passie, kansen bieden aan een groep die kansen wil benutten, die ook wel weten dat slechts voor een enkeling de top weggelegd is, maar toch; meedoen er aan werken is al geweldig en …je kunt toch schitteren in een schoolmusical, in de schoolband, in het schoolelftal.

Uit dit gegeven is het idee geboren om ruimte hiervoor te maken in het vaste weekrooster voor leerling en docent.
Leerlingen maken een keuze en schrijven zich in voor een passie-project. Ze kunnen kiezen uit een breed aanbod: sporten als voetbal, volleybal, korfbal en softbal, bouwen, techniek, verzorging, musical, dans, striptekenen, mozaiek, musiceren, jongleren enz.
Elke week op een vaste tijd werken ze dwars door alle klassen en niveaus samen aan hun passie. Op het eind van een periode volgt een presentatie: een musical, een modeshow, zelfgemaakte stripverhalen enz. Hierdoor leren ze samenwerken, te werken naar een eindproduct en naar een presentatie.
Dit alles in een project van hun keuze. Ze geven hiermee een stukje invulling aan hun passie, aan hun droom.

Door deze manier van werken, dwars door de eerste twee leerjaren en dwars door alle niveaus ( van basis tot vwo) wordt het saamhorigheidsgevoel versterkt en wordt een positieve impuls aan het wij-gevoel gegeven (wij “Elzendalers’ i.p.v. wij leerlingen van klas 1K).
Door klassenoverstijgend te werken wordt de afstand tot leerlingen van klassen met een ander niveau of klassen uit een hoger/lager leerjaar kleiner; het respect voor elkaar zal groeien.
De presentaties aan elkaar zullen ook een positieve bijdrage hieraan leveren en door ouders hiervoor uit te nodigen zal de school voor hen toegankelijker worden en zal de betrokkenheid bij schoolse zaken vergroten. Ouders zullen eerder dan voorheen bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen aan een school met een goede sfeer waar ouders in willen participeren.
Dat de school daardoor meer flair en uitstraling krijgt in de omgeving is een bijkomend voordeel.

Door de “passies-en-dromen-projecten willen we, in een voor de leerling veilige en drempelloze omgeving, kennis laten maken met allerlei culturele, sportieve, technische activiteiten. Dit zal hun wereld verbreden en met name voor veel VMBO-leerlingen, waar de drempel naar dergelijke activiteiten buiten school soms erg hoog is, is dit zeer waardevol en de school levert hiermee ook een belangrijke bijdrage aan de maatschappelijke taak die zij heeft.

activiteiten
Elzendaalcollege Gennep
Elzendaalcollege Gennep