>    >    >    

Promotieregeling

PROMOTIE NAAR EEN HOGER NIVEAU OP HET ELZENDAALCOLLEGE GENNEP


Er zijn 2 momenten in een schooljaar dat een leerling naar een hoger niveau kan.

1. Op het eind van het 1e trimester van leerjaar 1 en 2

Voorwaarden: De leerling voldoet aan de promotiecriteria (7,5 of 8 gemiddeld,zie website Elzendaalcollege Gennep) en de uitslag van de TOA-toets geeft aan dat hij het hogere niveau aankan.
In overleg met ouders en leerling wordt hij op proef in de hogere leerweg gezet. Dit houdt in dat hij naast de standaard stof ook de lesstof van het hogere niveau aangeboden krijgt en dat hij toetsen maakt op zowel het standaard als op het hogere niveau. Beide cijfers worden ingevoerd in Magister (Dit noemen we de zogenaamde “schaduwboekhouding”).
Op het eind van het 2e trimester wordt bekeken of de leerling het hogere niveau inderdaad aankan. Als dat het geval is, gaat deze leerling verder op het hogere niveau. Hij krijgt nu alleen nog maar toetsen op het hogere niveau en voor hem gelden de normale overgangsregels (zie website Elzendaalcollege Gennep). Als hij daaraan voldoet start hij het volgende leerjaar in een klas met het hogere niveau.
Blijkt op het eind van het 2e trimester dat het hogere niveau toch te moeilijk is dan gaat deze leerling gewoon verder op het standaard niveau waar hij al zat. Hij krijgt alleen stof en toetsen van het standaard niveau aangeboden.

2. Op het eind van het schooljaar in klas 1 en 2

Een leerling die voldoet aan de overgangs- en de promotiecriteria (zie website) heeft het recht om het komende schooljaar in een klas geplaatst te worden met een hoger niveau.

Dit systeem geeft elke leerling optimale kansen!

Een Mavo of Mavo/Havo- leerling kan al na 1 trimester naar het Havo-niveau gaan. Ook aan het eind van leerjaar 1 of 2 kan hij die overstap nog maken en dit geldt natuurlijk ook voor leerlingen met een Havo/VWO- advies, een Kader/Mavo- of Basis/Kader-advies.
Leerlingen die dit niet aankunnen blijven gewoon in hun standaard niveau werken en hikken dus niet een heel schooljaar tegen een voor hun te hoog niveau aan.
Het idee hierachter is dat je een kind mogelijkheden tot groei moet bieden en niet op voorhand moet overvragen. Komend schooljaar werken we voor derde achtereenvolgende jaar mee tot volle tevredenheid van leerlingen, docenten en ouders.

activiteiten
Elzendaalcollege Gennep
Elzendaalcollege Gennep