>    >    >    

Wat te doen?

WAT TE DOEN?

Wat te doen als een leerling:

... onverwacht niet naar school kan komen?
Zo spoedig mogelijk melden (tussen 08.00 en 09.30 uur) bij het frontoffice via telefoonnummer 0485-511813.


... op school ziek wordt?
Afmelden bij front-office.


... te laat komt?
Melden bij het front-office voor het invullen van een te laat briefje. Met dit briefje direct naar de les en inleveren bij de docent.


... uit de les gestuurd wordt?
Melden bij het front-office voor het ophalen van de gele brief. Aan het einde van de les met deze ingevulde brief melden bij de docent.


... verlof wenst?
Altijd vooraf schriftelijk toestemming vragen bij coördinator: voor kort verlof  of bij conrector voor langer verlof met uitvoerige vermelding van reden.


... niet kan meedoen met de gymles?
Voor aanvang van de les melden bij de docent l.o


... niet kan deelnemen aan een toets of spreekbeurt?
Zo spoedig mogelijk contact opnemen met de docent om een nieuwe afspraak te maken. 
 

activiteiten
Elzendaalcollege Gennep
Elzendaalcollege Gennep