>    >    >    

GGD Limburg-Noord

Bezoek de website: http://www.ggdlimburgnoord.nl/

De GGD Limburg-Noord is de gezondheidsdienst van 14 gemeenten (per 1 januari 2010) in Noord- en Midden-Limburg. De afkorting GGD staat overigens voor Gemeenschappelijke GezondheidsDienst. Onze kernactiviteit is het bevorderen van de gezondheid van de 500.000 inwoners uit de regio, met name door het tegengaan en vroegtijdig opsporen van ziekten (preventie).

Bij de GGD werken ruim 160 medewerkers (105 fte) onder meer binnen de volgende taakgebieden:
• Spreekuur / voorlichting Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA) en AIDS
• Vaccinaties en advies aan reizigers naar de (sub)tropen
• Advies en onderzoek gezondheid in relatie tot milieu
• Advies en controle hygiëne en veiligheid (bijvoorbeeld in kindercentra)
• Voorlichting gezond gedrag (onder andere op scholen)
• Voorlichting tandverzorging jongeren
• Preventieve Jeugdgezondheidszorg 4 tot 19 jaar (onder andere inenting, gezondheidsonderzoek door jeugdarts of -verpleegkundige)
• Preventieve logopedie op het basisonderwijs
• Opsporen infectieziekten (waaronder Tuberculose) en verspreiding ervan tegengaan
• Geneeskundige activiteiten voor politie en justitie (onder andere zedenonderzoek, lijkschouw)


Onze 160 medewerkers werken verdeeld over drie afdelingen: Jeugdgezondheidszorg (JGZ), Publieke Gezondheid (PG) en Beleid & Bedrijfsondersteuning (BBO).

    
    Annie Suilen jeugdarts       Sandra Knops verpleegkundige JGZ   Saskia Weijers assistente JGZ

activiteiten
Elzendaalcollege Gennep
Elzendaalcollege Gennep