>    >    >    

Ouderklankbordgroep Gennep (Okg)
Vragen of opmerkingen mailen naar okg@elzendaalcollege.nl

Wat is de ouderklankbordgroep ?
Als ouder wil je graag weten wat je zoon of dochter allemaal meemaakt op school. En wilt u bijdragen aan zijn of haar ontwikkeling? Meepraten over hoe een en ander op school is geregeld? Dit alles maakt deel uit van onderwerpen, die besproken worden. Bij het Elzendaalcollege ‘doen’ wij dat in de vorm van een zogenoemde Ouderklankbordgroep. De klankbordgroep spreekt vier keer per jaar met de directie van het Elzendaalcollege over hoe het er aan toe gaat op school.

De klankbordgroep bestaat uit een groep betrokken ouders, die meedenken en meepraten over het beleid van de school. Zij vormen een brugfunctie tussen ouders en school als het gaat om het signaleren van problemen en meedenken over oplossingen.
Uiteraard kunnen ouders ook zelf onderwerpen aangeven waar zij met elkaar en de schoolleiding over willen spreken.

We willen voorkomen dat de klankbordgroep er alleen zit voor hun eigen problemen of met hun eigen suggesties.
We doen dan ook een dringend beroep op u om met alles waarvan u denkt dat het kan worden verbeterd met ons contact op te nemen. Maar ook voor zaken die volgens u naar wens verlopen is kunt u ons laten weten. Dit werkt voor alle medewerkers van de school motiverend. Ons is al gebleken dat de school open staat voor onze ideeën en dat de vergaderingen uitermate prettig verlopen.

Gestelde doelen van de ouderklankbordgroep zijn:

Vanuit oogpunt van de school
- verkrijgen van informatie over ‘wat er leeft bij de ouders’
- vergroten van de ouderbetrokkenheid bij de school
- betrekken van de ouders in het kwaliteitsbeleid

Vanuit de ouders
- verkrijgen van informatie over ontwikkelingen en plannen binnen de school
- informeren over problemen en aandragen van ideeën tot kwaliteitsverhoging
- meedenken over verbeteringen in de afdelingen of op school
- op de hoogte blijven van wat speelt binnen de afdelingen of de school

Op de site www.elzendaalcollege.nl  staat een link naar de ouderklankbordgroep. Tevens is er een rechtstreeks e-mailadres okg@elzendaalcollege.nl   waar u ons kunt bereiken met uw vragen of opmerkingen.

activiteiten
Elzendaalcollege Gennep
Elzendaalcollege Gennep