Gezonde en veilige school

Alle scholen in Noord- en Midden-Limburg zijn in samenwerking met de GGD en andere partners (GGZ, HALT, Synthese) aan de slag gegaan met het programma Gezonde en Veilige School: een methode die gezondheid en veiligheid in en om een school wil verbeteren. Er wordt gekeken naar thema’s als gezonde voeding, bewegen, pesten genotmiddelengebruik en vandalisme. De GGD heeft hierbij een soort makelaarsfunctie en brengt per thema of klantvraag de diverse partners met elkaar in contact.

Gezonde voeding

Elzendaalcollege Gennep biedt in de kantine producten aan die bijdragen aan een gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen.
Op onze school leren de leerlingen over gezond eten en keuzes hierin maken. In de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar.
Om deze reden werken we op school volgens de 'Richtlijnen Gezondere Kantines' die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. Zo zorgen we ervoor dat een gezonde keuze ook gemakkelijk is voor de leerlingen.
Daarnaast ziet de school er op toe dat leerlingen geen energydrank, grote zakken chips of andere calorierijke etenswaren nuttigen.

Werkwijze

Elzendaalcollege Gennep heeft een werkgroep samengesteld die aan de slag is gegaan met het vaststellen van prioriteiten op het gebied van educatie, ondersteuning, ouderparticipatie etc. Deze werkgroep bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit school: Ellen Janssen, Paola Noij, Paul Roemer, Hannie Berkvens, Marcel Sluiters, Ellie Bögels, Femke Alaerds, twee leerlingen en twee ouders. Vanuit de GGD is Gonnie Staaks (gezonde school adviseur) vertegenwoordigd. 

Meer informatie over de gezonde en veilge school vindt u op www.gezondeschool.nl.  

Ouders, medewerkers en leerlingen met vragen en/of opmerkingen over gezondheid, welzijn en veiligheid op het Elzendaalcollege, kunnen hiervoor terecht bij de werkgroep en bij Gonnie Staaks, g.staaks@vrln.nl of bel 088-1191311.

activiteiten
Elzendaalcollege Gennep
Elzendaalcollege Gennep