>    >    >    

Inspectie

Het Elzendaalcollege valt onder Inspectiekantoor Eindhoven. Voor informatie over en contact met de inspectie kan men terecht bij
http://info@owinsp.nl en www.onderwijsinspectie.nl.

Vragen over onderwijs: 0800 – 8051 (gratis).

Klachtmeldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek en psychisch geweld zoals grove pesterijen, discriminatie en extremisme: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 – 1113111 (lokaal tarief).

activiteiten
Elzendaalcollege Gennep
Elzendaalcollege Gennep