>    >    >    

Wiskunde

DE SECTIE WISKUNDE

Boven: Wouter van Alphen, Stefan Hudales, Willem Zwijgers, Ivo Alink, Michel Kuijpers, Julia ten Broeke, Ed Madlener
Onder: Mijke Campschroer, Erik van Haren, Ton de Morée, Lonneke den Brok, Frank Behnke, Sandra Derks
Niet op de foto: Maike Brils

DE GEBRUIKTE METHODEN
- Op Havo en Vwo wordt gewerkt met de Wageningse Methode
- Op Mavo wordt gewerkt met Moderne Wiskunde


DE MANIER VAN WERKEN
De beste manier om wiskunde te leren is om te doen. Daarom krijg je bij wiskunde veel problemen op je bord die opgelost moeten worden. In de les zal de docent vaak de beste aanpak laten zien. Dit met de bedoeling dat je het daarna ook zelfstandig kan. Regelmatig is er in de wiskundeles tijd om aan opgaven te werken.

Steeds meer wordt de computer ingezet in de wiskundeles. Soms vinden er computeropdrachten plaats in een computerlokaal. In de meeste wiskundelokalen hebben we de beschikking over een Smartboard. Deze middelen zullen leerlingen steeds meer te zien krijgen.


PTA'S EN PLANNERS
Kijk hier.


ACTIVITEITEN
- Kangoeroe wedstrijd voor de onderbouw.
- Wiskunde Olympiade voor de bovenbouw.
- Wiskunde wedstrijd voor de bovenbouw.
- De Wiskunde A-lympiade voor 5 Vwo wiskunde A en de wiskunde-B-dag voor 5 Vwo wiskunde B.
- Kix 4 Nix wiskunde/puzzel-wedstrijd voor alle leerlingen.
- In de bovenbouw Vwo bieden wij voor leerlingen met wiskunde B het keuzevak Wiskunde D aan.


INTERESSANTE WEBSITES
www.wageningse-methode.nl
www.modernewiskunde.wolters.nl
www.ratio.ru.nl
www.math.ru.nl/kangoeroe
www.fi.uu.nl/wisweb
www.wisfaq.nl


TRIVIA
“Wiskunde is willen weten”
“Als je niet kunt stoppen tot je weet hoe het zit, dan ben je wiskundige!”
"Met wiskunde kun je verhulde onzin onderscheiden van zin."

Hieronder  zie je twee plaatjes van een bordje met strepen.
Het bovenste bordje is schuin doorgeknipt.
Het onderste plaatje toont het bordje, maar dan verschoven.
In het onderste plaatje staat een streep minder! Hoe kan dat? 

[Antwoord: onder zijn alle streepjes een stukje langer dan boven. Je gaat er gevoelsmatig van uit dat ze even lang zijn.]


Het verdwenen blokje
Hieronder zie je twee figuren die bestaan uit dezelfde blokken. Links zijn de vlakken op een andere manier neergelegd dan rechts. Nu zit er ineens een gat in de driehoek!
Hoe kan dat?

[Antwoord: De linkerfiguur is naar binnen geknikt en de rechter naar buiten. Geen van beiden zijn driehoeken. Op je gevoel neem je dat zomaar aan.]


Negenveld
Is het mogelijk in een rooster van drie bij drie, zes kruisjes te zetten, zonder dat er een rij (horizontaal, verticaal of diagonaal) ontstaat?

[Antwoord: Ja, het is mogelijk. Vul de vakken, maar houd één diagonaal leeg.]