Persoonlijke ontwikkeling

WAT HOUDT HET VAK PO IN?

Bij Persoonlijke Ontwikkeling gaat het om ‘leren om jezelf’. Natuurlijk weet je al best iets over jezelf: je kent je uiterlijk, je weet wie je vrienden en familie zijn en welke sporten en hobby’s je leuk vindt. Hierdoor kun je aan het einde van het jaar bijvoorbeeld vertellen waar je goed in bent en weet je van jezelf waar je nog hulp bij nodig hebt. Daarnaast willen we je aan het denken zetten over belangrijke thema’s zoals het verschil tussen pesten en plagen, de voordelen van samenwerken en het belang van gezonde voeding. Wij zijn van mening dat alles bespreekbaar moet zijn op school en dat iedereen zichzelf moet kunnen en durven zijn. Met het vak Persoonlijke Ontwikkeling hopen we daaraan bij te dragen.

OPBOUW VAN HET VAK PO
Het vak Persoonlijke Ontwikkeling bestaat uit een aantal blokken of modules die verspreid over het eerste en tweede leerjaar worden aangeboden. Je komt steeds iets meer over jezelf te weten.
- module 1: Samen- en tegenwerken.
- module 2: Jij en je omgeving.
- module 3: De groep en jij.
- module 4: Rots en Water.
- module 5: Gedachten, gevoelens en gedrag.
- module 6: Verschillen, vooroordelen en keuzes.
- module 7: Gezondheid en voeding.

De volgorde van de blokken wisselt per klas en in principe duurt een module één periode. Uitzondering is de module ‘gezondheid en voeding’, die krijgen alle brugklassen op hetzelfde moment, tijdens de jaarlijkse projectweek. Module 5 en 6 worden in leerjaar 2 gegeven.

ROTS en WATER
Deze module is de meest praktische van de zes. Rots en Water is eigenlijk een training op het gebied van weerbaarheid en zelfverdediging. Je leert onder andere om te respecteren en accepteren wie en hoe je bent, maar ook om anderen te respecteren en accepteren zoals ze zijn. Je leert grenzen te stellen en die grenzen te bewaken, maar je leert ook de grenzen van de ander te respecteren. 
Belangrijk bij Rots en Water zijn de begrippen zelfvertrouwen en zelfbeheersing. 

DE MANIER VAN WERKEN
Persoonlijke Ontwikkeling is echt een ‘doe-vak’. Door middel van (kring)gesprekken, discussies, spelletjes, toneelstukjes, individuele- en groepsopdrachten proberen we de onderwerpen zo goed mogelijk te behandelen en de leerlingen aan het denken te zetten. Als leidraad gebruiken we voor elke module een ander werkboekje. Al het materiaal is door de docenten zelf ontwikkeld en samengesteld. Voor PO maak je geen toetsen zoals bij andere vakken. Wel maak je aan het eind van elke periode een Eindopdracht, een verslag over een onderwerp wat we behandeld hebben.

DE MAATSCHAPPELIJKE STAGE
Vanaf het schooljaar 2011-2012 moeten alle middelbare scholieren verplicht 30 uur maatschappelijke stage lopen. Op het Elzendaalcollege is de maatschappelijke stage in de eerste en tweede klas onderdeel van het vak PO. Meer informatie hierover is te vinden onder het kopje ‘leerlingen’ van de schoolsite.