Natuurkunde

DE SECTIE NATUURKUNDE
Wendy Derks
Marieke Elbers
Esther Hermans
Ruth Peeters
Rob Perrée
Han de Groot
Steef Gijsbers
Toa: Jan Busger op Vollenbroek

 

DE GEBRUIKTE METHODEN
Onderbouw: Banas
Havo bovenbouw: Pulsar
Vwo bovenbouw: Systematische natuurkunde

 

DE MANIER VAN WERKEN
Tijdens de natuurkundelessen wordt theorie afgewisseld met het uitvoeren van practicum. Daarnaast zal de docent ook veel demonstraties geven om de theorie te verduidelijken. Ook wordt er in de lessen steeds meer gebruik gemaakt van applets en filmfragmenten ter ondersteuning.

 

PTA’S EN PLANNERS
Tijdens de lessen wordt de planner gevolgd waarin staat welke stof elke
week behandeld gaat worden. Alleen incidenteel zal er van de planner
afgeweken worden.

In de onderbouw toetsen we gemiddeld twee keer per periode. Een B-toets als tussentoets en in de toetsweek een C-toets. Meestal gaat zo’n toets slechts over één hoofdstuk. Ook is er bij elk hoofdstuk een practicum voor A-cijfer.
Een toets wordt niet mee naar huis gegeven, tenzij daar uitdrukkelijk om wordt gevraagd door de ouders. Leerlingen kunnen wel het gehele jaar de toets op school inzien en bespreken.

In de bovenbouw worden in de toetsweek vaak twee of meer hoofdstukken getoetst en duurt de toets 100 minuten. Als voorbereiding op het centraal examen, kan het aantal tussentoetsen afnemen (bijvoorbeeld op 5V en 6V) en kunnen toetsen zelfs 150 minuten duren.
Leerlingen kunnen het hele jaar op school de gemaakte natuurkundetoetsen inzien.
Verder is er elk jaar een natuurkunde-olympiade op 5H, 5V, 6V.
 

 

ACTIVITEITEN
Natuurkunde-olympiade op 5H, 5V, 6V

 

INTERESSANTE WEBSITES
www.virtueelpracticumlokaal.nl
http://havo.pulsarnatuurkunde.noordhoff.nl
http://www.e-nemo.nl
www.natuurkundeolympiade.nl