>    >    >    

Muziek

DE GEBRUIKTE METHODEN

In de onderbouw gebruiken we de 3e druk van INTRO.
Hierbij maken we verschil tussen de mavo en havo/vwo.
De leerlingen werken met een leer/werkboek in de brugklas, tweede klas en derde klas havo/vwo. Via een persoonlijke code kunnen alle leerlingen online de muziekstukken beluisteren,
de leerstof bestuderen.
Een aantal werkvormen die wij gebruiken zijn:
· Klassikale instructie,
· Musiceren met de hele groep,musiceren,deelstudie met koptelefoons,
· Musiceren in oefenruimtes,
· Zingen, hele groep,of individueel.
· Luisteropdrachten/analyse klassikaal of individueel.
· Duidelijk omschreven opdracht klassikaal/ individueel.
· Speeltoets klassikaal/individueel
· Musicerend presteren in een groep.
 

3 MAVO:

Wat kun je verwachten van het examenvak muziek?

In het derde leerjaar kun je muziek als examenvak kiezen.
Ben je gemotiveerd en muzikaal en vind je het leuk om in groepjes muziek te maken dan is het interessant om muziek als examenvak te kiezen.
Het bespelen van een instrument is handig, niet verplicht.
In 3-mavo leer je de algemene muziekleer, (toonhoogte/toonduur, voortekens,dynamische tekens etc.)
Er wordt veel aandacht besteed aan zingen en stemvorming.
In het 3e en 4e jaar komt Solfège en gehoorontwikkeling aan bod.
Je maakt dan ook een werkstuk over muziek en speelt/zingt in een band.
Tijdens de PTA’s sluit je solfège af ,speel je in een popband en maak je een eigen compositie.

Kortom: Muziek is in 3-mavo een leuk en afwisselend examenvak om veel plezier te beleven aan het maken van muziek!


BOVENBOUW HAVO/VWO: “MUZIEK”

Op het Elzendaalcollege wordt het vak muziek ook in de bovenbouw aangeboden als examenvak. In de bovenbouw wordt dieper ingegaan op alle theoretische aspecten van het vak, maar ook het musiceren tillen we naar een hoger niveau. Uiteindelijk zullen zowel de praktische vaardigheden als de theoretische kennis het examenpunt bepalen.
Enkele theoretische onderdelen die aan bod komen, zijn: Algemene muziekleer, muziekgeschiedenis en solfège. Algemene muziekleer gaat over toonladders, de opbouw van akkoorden, muzikale tekens en nog veel meer. Bij het onderdeel muziekgeschiedenis worden vooral de klassieke stijlperioden van de middeleeuwen tot en met de twintigste eeuw behandeld, maar ook de popgeschiedenis krijgt de nodige aandacht. Het praktisch musiceren wordt getest aan de hand van diverse vaardigheden. Er wordt bijvoorbeeld klassieke en moderne muziek gespeeld. Er wordt meerstemmig gezongen en geïmproviseerd. De leerlingen spelen alleen en in een ensemble. Zo laten de leerlingen horen dat zij een over een brede verzameling aan muzikale vaardigheden beschikken en zichzelf bovendien open durven te stellen voor nieuwe uitdagingen.

Net als in de onderbouw gebruiken wij ook in de bovenbouw de methode “Intro”. Intro is een moderne methode die behalve veel theorie ook veel te bieden heeft op het gebied van praktisch musiceren. De methode bestaat uit één informatieboek, één werkboek voor de verwerking van de theorie en één boek dat bordenvol staat met leuke muziekstukken om uit te voeren in de klas.
Kortom: Muziek is in de bovenbouw een leuk en afwisselend examenvak met veel diepgang en de mogelijkheid om veel plezier te beleven aan het maken van muziek!
 

DE MANIER VAN WERKEN

Onderbouw/ Bovenbouw
Tijdens de muzieklessen proberen we zo gevarieerd mogelijk te werken.
Zo wisselen we musiceren, zingen, luisteren en theoretische kennis zoveel mogelijk af.
Bij het voorspelen voor punt kijken we naar het proces, een stukje presenteren en de uiteindelijke uitvoering.
Leerlingen kunnen thuis oefenen met luisteren, zingen en het theoretische gedeelte via
www.intro-online.nl
Instructie over aanmelding en invoeren van de code hiervoor, krijgen leerlingen aan het begin van ieder leerjaar.
Tijdens het musiceren is er ruimte om op je eigen niveau te werken.
Zo kunnen leerlingen die al een muziekinstrument bespelen, een moeilijkere partij krijgen, of een ander instrument leren bespelen.ACTIVITEITEN

Culturele Avond
Alle leerlingen kunnen deelnemen aan een culturele avond. Deze zijn onderverdeeld in een avond voor de onderbouw (klas 1 en 2) en de bovenbouw (klas 3 en hoger).
Op deze avonden kunnen leerlingen al hun creatieve en muzikale kwaliteiten tonen in de vorm van een openbaar concert, dus ook voor opa’s, oma’s, ooms, tantes en overige geïnteresseerden.
Deze avonden zijn al jaren een enorm succes ende leerlingen kijken hier altijd met veel plezier op terug.


SCHOOLORKEST

Vanaf dit schooljaar zijn wij naast het schoolorkest ook met een schoolkoor gestart.
 

INTERESSANTE WEBSITES

www.digischool.nl
www.intro-online.nl
www.youtube.com
www.tabsrus.nl
www.examenblad.nl