>    >    >    

Levensbeschouwing

Organisatie/verdeling van lessen


Op het Elzendaalcollege wordt levensbeschouwing gegeven in 3 havo/vwo,  4 havo/vwo en 5 vwo. Het is een een-uursvak, in de bovenbouw geclusterd tot 2 periodes met elk 2 lesuren.


De gebruikte methodes


In het derde leerjaar wordt de methode Perspectief gebruikt. Dit is een methode voor godsdienst / levensbeschouwing in de onderbouw. In het boek 3H/V komen de volgende onderwerpen aan bod: Toekomst, Bezinning, Dood gewoon en Doorgeven. Daarnaast wordt aandacht besteed aan ethiek en duurzaamheid, beide in projectvorm. Ook is er een filmopdracht.

In de bovenbouw wordt er gewerkt met de methode Zin in zin. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen levensbeschouwing en ethiek. Onderwerpen die worden behandeld zijn: De zinvraag, Ethiek, Social Media, Reclame, Euthanasie en Inspiratiefiguren. Hieraan zijn verschillende opdrachten en toetsen gekoppeld. Ook wordt er aandacht besteed aan actuele maatschappelijke vraagstukken. Deze vraagstukken worden zowel door leerlingen als de docent ingebracht en gekoppeld aan het onderwerp van de les.

Meer informatie is te vinden op:
http://www.thiememeulenhoff.nl
http://www.damon.nl


Zoals gebruikelijk op school hanteren wij studieplanners. In de planners staat wat er tijdens de lessen aan de orde komt en welke (huiswerk)opdrachten gemaakt worden. In elk leerjaar is er ook sprake van minstens één praktische individuele- of groepsopdracht die deels in lestijd en deels thuis gemaakt of voorbereid wordt.

Toetsing

In de derde klas worden enkele hoofdstukken afgesloten met een B-toets. Individuele- en groepsopdrachten worden als A- of B-toets gegeven en beoordeeld. In de bovenbouw worden er toetsen afgenomen en daarnaast zijn er verschillende praktische opdrachten.