>    >    >    

Klassieke talen

De sectie klassieke talen

Van links naar rechts: Irmgard Broekroelofs, Mascha van de Ven, Gerard Verbaarschot en Kitty Heckman.
 

De gebruikte methode(n)

Voor Latijn werk je vanaf de brugklas t/m de vierde klas met de methode SPQR. Bij Grieks wordt vanaf de tweede helft van brugklas t/m de vierde klas de methode ARGO gebruikt. In de loop van het vierde leerjaar stap je over van de leermethode naar het lezen en vertalen van authentieke teksten. Omdat ieder jaar de auteur van het Centraal Examen wisselt, maakt je docent een keuze welke auteurs en teksten je in de vijfde en zesde klas gaat lezen. Bij Latijn zijn dat de volgende auteurs: Ovidius (epische poëzie), Vergilius (epische poëzie), Seneca (filosofie), Catullus (lyrische poëzie), Livius (historisch proza) en Cicero (filosofie/retorica). Bij Grieks zijn de meest gelezen auteurs: Herodotos (historisch proza), Plato (filosofie), Homeros (epische poëzie) en Sofokles of Euripides (tragedie/poëzie).

Auteurs eindexamen:

2018 Homerus (Grieks) en Cicero/Seneca (Latijn)

2019 Herodotus (Grieks) en Ovidius (Latijn)

2020 Plato (Grieks) en Vergilius (Latijn)

Waarom kies je voor Latijn en Grieks?

Ook al wordt er tegenwoordig bijna geen Grieks en Latijn meer gesproken, toch zijn er veel redenen te noemen om deze vakken te gaan leren. In het Grieks en in het Latijn zijn heel bijzondere teksten opgeschreven, die het nog steeds verdienen in de oorspronkelijke taal gelezen te worden. De nauwkeurige bestudering en vertaling ervan zet je aan tot nadenken. Dat vereist veel creativiteit! Via deze antieke teksten kom je in aanraking met wat in de Griekse en Romeinse wereld – de zogenaamde bakermat van onze eigen beschaving – belangrijk werd gevonden en waarover maatschappelijke discussie bestond, bijvoorbeeld over thema’s als goed en kwaad, oorlog, dood, slavernij, liefde, vrijheid en geschiedenis. Zo krijg je een bredere kijk op de huidige ontwikkelingen in onze maatschappij. Het bestuderen van Grieks en Latijn betekent ook dat je taalinzicht verwerft.

In de lessen wordt veel aandacht besteed aan grammaticaonderwijs, wat je bij het leren van de moderne talen ook goed van pas kan komen. Vooral de Grieken stonden bekend om hun originele denkbeelden. Zij brachten de eerste dichters, filosofen, geschiedschrijvers en toneelschrijvers voort, al lange tijd voordat de Romeinen een rol van betekenis gingen spelen. Het is dan ook te begrijpen dat de Romeinen veel van het cultuurgoed van de Grieken hebben overgenomen. Op veel andere gebieden is de invloed van de Grieken en Romeinen te zien. De bouwkunst, de beeldhouwkunst, het theater en de rechtspraak zitten nog steeds vol met invloeden van de Grieken en de Romeinen. Als laatste valt nog te denken aan de vele studies op de universiteiten, waarbij het een groot voordeel is als je Latijn en/of Grieks hebt gehad. Voorbeelden van dit soort studies zijn: medicijnen, rechten, biologie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, archeologie, theologie en natuurlijk de talen.

Lijkt het je iets en wil je een uitdaging aangaan? Je bent van harte welkom!

Hoe is de gymnasiumafdeling op onze school geregeld?

Vanaf de brugklas krijg je het vak Latijn; vanaf de tweede helft van de brugklas krijg je het vak Grieks. Als je na de brugklas besluit om op het gymnasium te blijven, krijg je in de tweede en derde klas Latijn en Grieks. Om aan het eind van je VWO een gymnasiumdiploma te halen, moet je vanaf klas 4 één van de twee vakken kiezen. Beide vakken kiezen is ook mogelijk op onze school.

Binnen de lessen Latijn en/of Grieks in de bovenbouw, waarbij je je vooral verdiept in het vertalen van authentieke teksten, komt ook de klassieke cultuur aan bod. Voorheen was dit een apart vak, KCV (Klassieke Culturele Vorming). De cultuuropdrachten die je maakt, bijvoorbeeld het schrijven van een toneelrecensie na het bezoek aan een klassieke toneelvoorstelling, tellen mee voor het eindcijfer van Latijn en/of Grieks in klas 6.

Activiteiten

- Bezoek aan het Archeologisch Park en het museum in Xanten in klas 3
- Bezoek aan het theater (antieke tragedie /komedie, bewerking) in de bovenbouw
- Bezoek aan museum Het Valkhof in Nijmegen in klas 2
- Bezoek aan het Allard Pierson Museum in combinatie met het Koninklijk Paleis (Paleis op de Dam) in Amsterdam in klas 4 of 5
- Bezoek aan het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden klas 4 of 5
- Achtdaagse rondreis langs de belangrijkste antieke plaatsen in Griekenland, onder anderen met de gymnasiumleerlingen van klas 5 en 6

- Mozaïekworkshop indien mogelijk

Interessante websites

http://www.oudheid.nl
http://wp.digischool.nl/latijn
http://wp.digischool.nl/grieks
http://wp.digischool.nl/kcv

Foto's van diverse activiteiten

Resultaat mozaïekworkshop klas 2

 

Excursie Xanten klas 3, juni 2015

 

Excursie Xanten klas 3, juni 2015

 

Griekenlandreis (tempel van Poseidon bij Kaap Sounion), maart 2015

 

Griekenlandreis (Akropolismuseum Athene), maart 2015