>    >    >    

Geschiedenis

DE GEBRUIKTE METHODE
Onderbouw: Feniks en Feniks. We behandelen de 'hele' geschiedenis, van prehistorie t/m gisteren.
Bovenbouw: Feniks en Geschiedenis Werkplaats. Vanaf de vierde klassen gaan we nogmaals de geschiedenis door, aan de hand van 10 tijdvakken. In de vijfde en zesde klassen behandelen we bovendien speciale thema's en bereiden we ons voor op het eindexamen.


DE MANIER VAN WERKEN
Aan het begin van elke periode ontvang je een planner, met daarin de verwachte lessen en opdrachten. In principe houden we ons aan de planner, alleen zullen er altijd omstandigheden zijn waardoor bijv. het tijdschema niet meer helemaal klopt of een opdracht gewijzigd wordt. De docent zal dit tijdig met de klas bespreken. In de planner staan ook de toetsen en de wegingsfactor van die toetsen.
In de klas maken we gebruik van allerlei werkvormen: frontaal, leergesprekken, zelfstandig werken, activerende werkvormen, dvd’s, projecten.


PTA’S EN PLANNERS
Studieplanner


ACTIVITEITEN
De sectie Geschiedenis organiseert voor 3h/v een excursie naar Kamp Vught. De kosten die hieraan zijn verbonden worden verrekend in de ouderbijdrage.
Voor 5 havo organiseren wij een excursie naar Den Haag, waarbij als vast onderdeel een bezoek aan de Tweede Kamer staat geprogrammeerd.
 

INTERESSANTE WEBSITES
www.entoen.nu
www.hetgeheugenvannederland.nl
www.tweedekamer.nl
www.nmkampvught.nl
www.histoforum.nl