>    >    >    

Frans

DE SECTIE FRANS

BNS mevr. Simone Bindels
NCI mevr. Inga Nicoleau
VNM mevr. Mascha van de Ven
VRJ mevr. Jacqueline Verhagen
YCM dhr. Mohammed Yacoubi
WLP mevr. Patty de Wolff
BKH mevr. Henriette Berkvens

DE GEBRUIKTE METHODE

Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw werken we in alle leerniveaus met de methode Grandes Lignes.

DE MANIER VAN WERKEN

Onderbouw
De methode bestaat uit hoofdstukken met thema’s die leerlingen aanspreken. Hierin komen de verschillende vaardigheden zoals schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid. Door middel van verschillende onderwijsvormen zoals activerende didactiek en zelfstandig leren worden deze vaardigheden getraind. Leerlingen kunnen thuis op de methodesite verder oefenen. De methodesite is te bereiken na het inloggen op Magister, vervolgens op Bronnen klikken.
Per behandeld hoofdstuk wordt een A-toets gegeven waarin de woordkennis wordt getoetst. Het hele hoofdstuk wordt getoetst door middel van een B-toets. In een C-toets worden twee hoofdstukken getoetst.

Bovenbouw
In de bovenbouw leggen we meer nadruk op de vaardigheden. Dat wil zeggen dat leerlingen de opgedane kennis in de onderbouw nu moeten toepassen.

ACTIVITEITEN

Excursie “Paris, je t’aime”
Aan het begin van de herfstvakantie is er de mogelijkheid voor leerlingen van de bovenbouw HAVO en VWO (met Frans in hun profiel) om deel te nemen aan een meerdaagse excursie naar Parijs. (drie dagen, twee nachten). Let wel: de examenleerlingen krijgen voorrang, zij kunnen immers volgend jaar niet meer deelnemen.
Op het programma staat onder meer een bustour langs alle belangrijke bezienswaardigheden, een stadswandeling, een rondvaart op de Seine en een etentje in een typisch Frans restaurant. En natuurlijk willen we onze leerlingen de Parijse metro ook niet onthouden! Vraag je docent Frans om meer informatie.

Village français, Taaldorp (klas 3-VWO)
In de laatste toetsweek hebben we een ‘Taaldorp’ voor heel 3-VWO. Op school wordt er een ‘dorp’ ingericht met onder andere een restaurant, een camping en een VVV-kantoor. Het Taaldorp is erop gericht de leerlingen op een speelse manier te laten ontdekken hoe ze de Franse taal in de praktijk beheersen. Leerlingen voeren allerlei korte gesprekjes met docenten, studenten en native speakers en worden per gesprek beoordeeld op de correctheid van hun Frans (juiste grammatica, werkwoordsvervoeging, etc.), vloeiendheid, uitspraak en reactievaardigheid. Elke leerling ontvangt aan het eind een ‘passeport personnel’ met daarop alle scores. Die scores worden gemiddeld tot een cijfer dat meetelt voor het laatste rapport (als een B-toets).
Al na de kerstvakantie beginnen de leerlingen van 3-VWO met de voorbereidingen van het Taaldorp. Als leidraad gebruiken we een zelfgeschreven reader waarin per thema een lijst van onmisbare woorden en handige uitdrukkingen wordt aangeboden, die de leerlingen eerst moeten vertalen voordat ze aan de slag kunnen gaan met het spreken. De goede antwoorden plaatsen we op ‘Hyves’, zodat de leerlingen het zelfstandig kunnen nakijken. Daarnaast bestaat het boekje uit allerlei voorbeeldsituaties en -gesprekjes waarmee de leerlingen gaan oefenen in de lessen Frans, in kwt en thuis. De moeilijkheid van de gesprekjes wordt opgebouwd; uiteindelijk – dat wil zeggen tijdens het Taaldorp – is het de bedoeling dat de leerling met behulp van een situatiebeschrijving en een aantal steekwoorden een gesprek kan voeren waarin al die zaken terugkomen. Tijdens de lessen Frans besteden we wekelijks ongeveer 20 à 30 minuten aan het oefenen van spreek- en gespreksvaardigheid. In de resterende tijd werken we gewoon verder in onze lesmethode Grandes Lignes.

INTERESSANTE WEBSITES

http://www.leerling.noordhoff.nl (extra uitleg, oefeningen en diagnostische toetsen)
http://www.francais.wrts.nl (woordjes leren)
http://www.bonjourdefrance.com (oefeningen en educatieve spellen)
http://www.bonjourdefrance.com/index/pendu/pendu.htm (galgje)
http://www.lepointdufle.net (oefeningen en educatieve spellen)
http://www.tv5.org (Website Franse omroep)

TRIVIA

Een dagje Parijs...
Wist je dat Frankrijk 70 miljoen toeristen per jaar krijgt? Ongetwijfeld zul je ook een bezoekje brengen aan het grote vakantieland. Dan is het handig om een woordje Frans te spreken. Heel wat Fransen spreken immers geen woord over de grens. Je hebt vast gehoord dat het een moeilijke taal is. Maar als je na een paar lessen gewend bent aan de andere klank zul je merken dat het Frans je vertrouwd in de oren gaat klinken! Ook zul je gauw merken dat je heel veel woorden al kent in het Nederlands of Engels. Met een docent uit de sectie en de methode Grandes Lignes kun je al na een paar weken met een Franssprekende persoon praten.

SPEL

Vind de Franse specialiteiten. Vervang elke letter door de letter die volgt in het alfabet. 

Voorbeeld : KZ AZFTDSSD La baguette

· 1. KD LHKKD-EDTHKKD
· 2. KZ BGNTBQNTSD ZKRZBHDMMD
· 3. KDR DRBZQFNSR CD ANTQFNFMD
· 4. KD BZRRNTKDS CD SNTKNTRD
· 5. KZ ENMCTD RZUNXZQCD
· 6. KD ANDTE ANTQFTHFMNM
· 7. KDR SQHODR MNQLZMCDR
· 8. KD BGZLOZFMD
· 9. KZ ANTHKKZAZHRRD CD OQNUDMBD
· 10. KDR BQDODR AQDSNMMDR

Kijk voor antwoorden op de volgende link: http://www.bonjourdefrance.com/n1/jeuar.htm