>    >    >    

Engels

DE SECTIE ENGELS


Mevr. Berkvens             

Mevr. Gommers            

Mevr. Nelissen   

Dhr. Rutten                    Dhr. Saris                

Mw. Scanlon                       

Dhr. Veekens              Mevr. Vrijenhoek  

 

Dhr. Jos Rikken                                         Mevr. Kelly Vercoulen


DE GEBRUIKTE METHODEN
In de onderbouw werken we met de methode New Interface. Over iedere unit worden een a-toets over woordjes en zinnen van een unit en een b-toets(vanaf periode 3 c-toets)  over woordjes, zinnen en Helpdesk gegeven.

Op MAVO gaan we verder met New Interface. (zie PTA voor 4 Mavo)

Op HAVO gaan we in de vierde klas verder met de methode Of Course.  Deze methode bestaat uit een Source Book en een Workbook. Voor de toetsen zie PTA. Op 5 HAVO wordt dit voortgezet. Idioom in de bovenbouw kan on line worden geoefend met behulp van de website die bij de methode hoort maar ook via WRTS. Er wordt een toets afgenomen per unit. De helft bestaat uit Idioom en Uitdrukkingen en de andere helft uit Grammar oefeningen.

Op VWO 4, 5 en 6 gebeurt precies hetzelfde. Voor de toetsen zie PTA.


DE MANIER VAN WERKEN
In de onderbouw wordt de leerling aan de hand van de planner en de docent meegenomen op een trip door het boek. Idioom moet worden aangeleerd en grammatica geoefend. Na afloop van iedere unit wordt dit gevolgd door een a- toets over het idioomdeel en een b-toets (later c-toets) over de hele unit. Leerlingen kunnen thuis veel oefenen op de website van New Interface (tenminste als zij daar een licentie voor aanschaffen in de boekwinkel  ) en ook met behulp van het programma WRTS. Instructie daarover krijgen leerlingen aan het begin van ieder leerjaar.
In de onderbouw worden naast de gewone lessen KWT-lessen aangeboden om een Anglia-diploma te behalen. Tijdens deze KWTs ligt de nadruk op het zelfstandig kunnen gebruiken van de taal door spreken en schrijven.

In de bovenbouw wordt van de leerling de nodige zelfstandigheid verwacht. De meeste oefeningen kunnen in de les, in KWT of thuis, individueel of in tweetallen worden geoefend en gemaakt. Ook het oefenen van idioom behoort tot de zelfstandige taak van de leerling die dit thuis of in de computerruimte kan oefenen in KWT. Leerlingen moeten voldoende tijd in de voorbereiding van een idioomtoets steken. Bij de methode hoort een e-pack. Deze wordt via Magister beschikbaar gemaakt. Daarnaast kan idioom geleerd worden via WRTS.

Boektoetsen worden op een zelfde moment gemaakt door de gehele klas. Boeken worden klassikaal gelezen en vragen kunnen in de les worden gesteld.

Voor zowel onder- als bovenbouw geldt dat de planner strak wordt gevolgd. Dat wil dus bijvoorbeeld ook zeggen dat als een docent afwezig is vanwege verplichtingen elders of vanwege ziekte de planner wordt gevolgd alsof de docent aanwezig is.


TOETSING
De sectie geeft a- (weegfactor 10), b- (weegfactor 20) en c-toetsen (weegfactor 40) door het jaar heen. Overigens staat het de docent vrij om per periode één a-toets extra te geven.

Bij de bovenbouwtoetsen schrijfvaardigheid wordt door de sectie gebruik gemaakt van de nakijkkaart.

Toetsen worden altijd besproken en teruggegeven aan de leerling, behalve de PTA toetsen die op school moeten worden bewaard tot na het eindexamen. De PTA toetsen op de bovenbouw hebben allemaal een van tevoren vastgesteld gewicht. Zie daarvoor het PTA.


CAMBRIDGE
Naast de gewone stroom Engels bieden wij in de bovenbouw van HAVO en VWO de mogelijkheid om (bij gebleken aanleg voor het vak) deel te nemen aan Cambridge lessen. In 4 HAVO gebeurt dit door een extra KWT naast de gewone lessen. In de bovenbouw van het VWO gebeurt dit in een aparte Cambridge stroom. In 4 VWO bereiden we ons in principe voor op het FCE (First Certificate), maar ongeveer een derde van de leerlingen doet al examen voor CAE (Advanced English). Na de vierde klas VWO  is er de keuze: terugstromen naar de reguliere stroom of doorgaan met Cambridge om examen te kunnen doen in CAE (voor diegenen die FCE hebben gedaan in klas 4) of CPE (voor diegenen die al geslaagd zijn voor CAE in klas vier). Voor deze leerlingen is er een apart PTA, omdat de voorbereiding van dit examen het leeuwendeel van de lesstof is.


PTA´S EN PLANNERS
Kijk hier.


ACTIVITEITEN
Door de sectie Engels wordt éénmaal per jaar een trip naar London georganiseerd. Deze reis wordt door de heer van Duren geregeld en bestaat uit een busreis naar London, eventueel een rondwandeling daar van ongeveer vier uur, een viertal excursies afhankelijk van het aantal deelnemers en nog een stukje vrije tijd. Daarna terugreis naar Boxmeer waar we in de vroege ochtend weer aankomen.

Op 4 Mavo gaan de leerlingen voor een weekje naar London en verblijven dan bij gastouders. Deze reis wordt georganiseerd door mevrouw Berkvens en de heer Veekens.

Op 4VWO bestaat de mogelijkheid om een reis naar Ierland te maken. Deze wordt georganiseerd door de dames Scanlon en Wevers.
 

ICT ONDERSTEUNING
Woordjes leren gaat prima met behulp van de computer:  www.wrts.nl Eerst moet je een account aanmaken (als je die nog niet hebt) door e-mail adres in te vullen en een wachtwoord op te geven. Tip: zorg voor een heel gemakkelijk wachtwoord!
Je hoeft niet zelf de lijsten in te typen, maar die kun je ophalen bij: www.elsnelissen.wrts.nl (voor blue deel 1hv) en bij www.nickveekens.wrts.nl (voor de lijsten voor yellow label deel 1).

Nog veel meer oefening (ook grammar!) krijg je als volgt:
- Op het internet www.newinterface.nl. Kies voor leerling > vwo/havo (t) (blue label) > grammar blocks (unit …) De afsluitende toetsen bestaan uit oefeningen die sterk lijken op de grammar blocks en zijn aangevuld met woordjesoefeningen en Xpress yourself oefeningen.
- Op het internet www.interglot.com. Dit is een online woordenboek. Voor een goed Engelstalig woordenboek ga je naar: oald8.oxfordlearnersdictionaries.com (daar kun je ook de uitspraak van de woorden beluisteren).

Ten slotte: oefenen met luisteren kun je doen door bij het tv-kijken naar BBC teletekst pagina 888 aan te zetten. Uiteraard wordt dit ook aangeboden op de website van New Interface. Je moet alleen wel zelf een licentie aanschaffen via de boekwinkel.


VIERDE KLAS MAVO
Woordjes leren gaat prima met behulp van de computer: www.wrts.nl. Eerst moet je een account aanmaken (als je die nog niet hebt) door je e-mail adres in te vullen en een wachtwoord op te geven. Tip: zorg voor een heel gemakkelijk wachtwoord! 


BOVENBOUW
Voor de methode Of Course kunnen de leerlingen terecht op de website die bij deze methode hoort.  Ze kunnen daar veel extra materiaal vinden om alle vaardigheden goed in te oefenen, zodat een optimale voorbereiding voor de toetsen gegarandeerd is.

Het internet biedt uiteraard nog veel meer oefening. Een kleine greep staat hieronder.

- esl.about.com
- www.englishgrammarsecrets.com
- www.bastrimbos.com
- www.english-hilfen.de
- www.newinterface.nl
- english-zone.com/index.php?ID=1
- www.digischool.nl/en/index.html
- www.learningenglish.be
- www.leshoekje.be
- www.englishclassroom.be
- www.ego4u.com
- www.englishpage.com
- www.nonstopenglish.com
- www.lvmaanen.nl
- www.ego4u.com/en/cram-up/grammar
- hoe.cocohvteam3.nl/engelsvwohavo/sectiepagina/index.html
- www.webkwestie.nl
- www.english-4u.de/grammar_exercises.htm
- www.englishpage.com/verbpage/verbtenseintro.html