>    >    >    

Economie

DE SECTIE ECONOMIE
Dhr. Broers
Dhr. Nijenhuis
Dhr. Hermers
Dhr. Van der Weerd
Dhr. Vullings
Dhr. Bach
Mevr. Kouwenberg

 

HET VAK ECONOMIE IN DE ONDERBOUW
Economie wordt gegeven vanaf de 2e klas op de Mavo en vanaf de 3e klas op de Havo en het Vwo. Het doel van het eerste jaar economie is om je een goede keuze te kunnen laten maken of je het vak leuk vind en of het bij je past. Daarnaast willen we je een basiskennis meegeven mocht je het vak niet kiezen.

Economie is een leuk concreet vak met onderwerpen zoals:
· Zakgeld
· Kopen
· Sparen
· Belasting
· Overheid
· Verzekeringen
· Internationale handel
 

HET VAK ECONOMIE IN DE BOVENBOUW 
Houdt zich bezig met economische relaties tussen 5 groepen in een land:
- Consumenten
- Producenten
- Overheid
- Bankwezen
- Buitenland

Vaak gaat het bij die relaties om het maken van keuzes bij besteding van geld. Je leert bij economie naast vakinhoud ook een aantal vaardigheden. Naast rekenvaardigheden zoals procent rekenen, oplossen van vergelijkingen en het tekenen van grafieken is er de vaardigheid van het formuleren van een oorzaak-gevolg-redenering.

Voorbeeld: stel dat de lonen in Nederland stijgen. Het gevolg is dat consumenten meer inkomen hebben. Het gevolg daarvan is dat de vraag naar consumptiegoederen stijgt. Daardoor stijgt de prijs van die producten. Maar als prijzen stijgen, willen de mensen weer meer loon enz.
In elk beroep dat je later gaat uitoefenen krijg je te maken met economie. Zo krijg je als werknemer te maken met lonen, arbeidsvoorwaarden, belasting, vakbonden enz.
Misschien wil je later een eigen bedrijf beginnen, maar ook bij het beter begrijpen van krantenartikelen kan het vak economie handig zijn.
 

WIST JE DAT...
- Je belasting kunt terug krijgen als je een bijbaantje hebt.
- Dat een jongen van 14 jaar gemiddeld € 29,- zakgeld per maand krijgt.
- Het minimum(jeugd)loon voor 15-jarigen in 2011 € 2,48 bruto per uur bedraagt.
- Onze overheid elk jaar ca. 12 miljard euro aan rente moet betalen.
 

PLANNING EN TOETSING
Middels de uitgedeelde planners die elke leerling bij aanvang van het schooljaar ontvangt is goed bij te houden waar we op welk moment mee bezig zijn. Ook geeft de planner duidelijkheid waar naar toe gewerkt wordt. In de planner staan toetsmomenten vermeld met de wegingsfactor erbij. In de PTA boekjes staan alle toetsen die meetellen voor het examen. Ook daarbij staat de weging vermeld en eventuele extra regels omtrent inleveren of herkansingen.
 

DE GEBRUIKTE METHODEN
Mavo: 2e t/m 4e klas methode Pincode

Havo: 3e klas methode 200% Economie
4e en 5e klas methode Economie in Context

Vwo : 3e t/m 6e klas: methode LWEO
 

INTERESSANTE WEBSITES
Opzoeken
www.wikipedia.nl
www.cpb.nl

Economie
www.elsevier.nl
www.belegger.nl
www.nibud.nl

Overheid
www.postbus51.nl
www.cbs.nl
www.nmanet.nl
www.rekenkamer.nl
www.kvk.nl

Methoden
www.uitgeverijstoffels.nl
www.malmberg.nl
www.nijghversluys.nl
www.index-online.nl
kgt4.pincode.wolters.nl