Gezonde Schoolkantine Schaal 2019

Zowel de schoolkantine van Elzendaalcollege Boxmeer als de schoolkantine van Elzendaalcollege Gennep heeft een Schoolkantine Schaal 2019 van het Voedingscentrum verdiend. Locatie Gennep heeft zelfs voor het tweede jaar op rij de gouden schaal behaald. De scholen laten hiermee zien dat de schoolkantine gezond is ingericht.

Het Elzendaalcollege heeft de kantine gezonder gemaakt aan de hand van de Richtlijnen Gezondere Kantines. Deze richtlijnen zijn opgesteld door het Voedingscentrum, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De school wil een omgeving vormen waarin gezond kiezen gemakkelijker moet zijn omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling van haar leerlingen.
Het kantineaanbod bestaat onder andere uit gezonde broodjes, groente en fruit en er is altijd water beschikbaar. Zo staan er waterkannen in de kantine tijdens de pauzes en kunnen leerlingen bij de watertap hun eigen flesje vullen.

Gezondheidsthema’s
Vorig jaar ontving Elzendaalcollege Gennep haar eerste gouden schaal en werd het vignet voeding behaald. Naast aandacht voor gezonde voeding heeft de school ook aan andere gezondheidsthema’s gewerkt. Zo werd onlangs het vignet welbevinden behaald. “Leerlingen moeten zich prettig voelen op school”, vertelt Ellen Janssen van de werkgroep Gezonde School. “Het is belangrijk dat zij de ruimte krijgen zich te ontwikkelen, fouten mogen maken en daarvoor verantwoordelijkheid durven te nemen”, voegt Ellen toe.
Elzendaalcollege Boxmeer gaat naast het vignet voeding nu ook aan de slag met de pijlers voor het vignet sport en bewegen.