>    >    >    

Aardrijkskunde

DE SECTIE

 

DE GEBRUIKTE METHODE
Leerlingen in de brugklas, de mavo en in de bovenbouw gebruiken materiaal dat door de uitgevers wordt gemaakt.
Zo werken in de brugklas leerlingen met de methode “Wereldwijs”. In de tweede en derde klas mavo wordt naast
de reguliere methode gewerkt met door de docenten zelf geschreven materiaal. In de tweede en derde klassen van havo en vwo wordt uitsluitend gewerkt met een door de docenten zelf geschreven methode.


DE MANIER VAN WERKEN
De beste manier om aardrijkskunde te leren is om te doen. In de brugklas en op de mavo word je daarbij nog veel ondersteund door je docent. In de tweede en derde klas wordt er al meer zelfstandigheid van je verwacht. Je werkt afwisselend met zijn tweeën en soms in groepjes van 3 of 4 leerlingen de stof door. Daarnaast wordt de leerstof klassikaal nabesproken. Naast de theoretische toetsen worden ook de in de klas gemaakte (groeps)opdrachten beoordeeld. Tijdens de toetsweken wordt er apart getoetst op kennisvragen en op inzichtsvragen.


ACTIVITEITEN
Leerlingen uit de tweede klas van het havo en vwo wordt het project “De Stad” aangeboden. Dit project wordt afgesloten met een veldwerkbezoek aan de stad Nijmegen met opdrachten voor de leerlingen.

In de derde klas van het havo en vwo wordt samen met de vakken economie en levensbeschouwing het project “Arm & Rijk” aangeboden. Gedurende een hele periode houden de leerlingen zich bezig met ontwikkelingsproblematiek. Dit project wordt afgesloten met het “Cross Your Borders”-project. Leerlingen moeten in vijf dagen de problematiek van een land in kaart brengen en prioriteiten stellen aan de verschillende ontwikkelingsproblemen die er spelen. Uiteindelijk moet het geheel op een creatieve manier aan de klasgenoten worden gepresenteerd. Daarnaast volgen de leerlingen een tweetal interculturele workshops zoals salsa dansen, capoeira, percussie en henna- tekenen.

In de examenklassen van havo en vwo wordt de mogelijkheid geboden deel te nemen aan een negendaagse “Marokkoreis”. Doordat de docenten zelf de organisatie op zich nemen, kan deze studiereis geheel in het teken van het eindexamenprogramma staan.