Jongeren & Politiek

Het Elzendaalcollege en gemeente Gennep organiseerden van 16 t/m 19 april ‘Jongeren en Politiek’. Een project dat 16 jaar geleden op initiatief van de Gennepse politiek is gestart, waarbij leerlingen een politiek vraagstuk krijgen voorgelegd en op gemeentelijk niveau kennismaken met de politiek.

De derdejaars mavo-, havo- en vwo-leerlingen gingen dit jaar aan de slag met het thema ‘Met een gezonde jeugd naar een gezonde toekomst’. De jongeren stelden een advies op over een locatie en de inrichting van een beweegplek voor jongeren in de directe omgeving van het Elzendaalcollege in Gennep-Zuid.

Raadsvergadering en afsluiting
Hoogtepunt van de projectweek was een dynamische raadsvergadering op donderdag 18 april. De leerlingen verdedigden hun standpunt in de raad en debatteerden onder leiding van burgemeester De Koning van gemeente Gennep. Dit resulteerde uiteindelijk in een gelijkspel.
Op vrijdag 19 april presenteerden de groepen hun plannen en de totstandkoming hiervan aan dhr. Hayke Veldman, lid van de Tweede Kamer namens de VVD en kwamen de partijen tot overeenstemming. Er is gekozen voor een terreininrichting waarin van alle fracties een inrichtingsdeel is vewerkt. 

Bekijk het fotoboek.