Opgeruimd staat netjes

Met behulp van de litterati app heeft 4 havo tijdens de projectweek zwerfvuil opgeruimd in Boxmeer. Goed werk!

De litterati app wordt wereldwijd al door tienduizend mensen gebruikt. Bij iedere foto noteren gebruikers om welk stuk afval het gaat, waarna de app automatisch de locatie aan de foto koppelt. Litterati verzamelt hierdoor steeds meer informatie over waar zwerfafval zich in steden concentreert en welk afval het meeste voorkomt.