Vakanties en vrije dagen

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2018-2019

Herfstvakantie Maandag 15 oktober t/m vrijdag 19 oktober 2018
Kerstvakantie Maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie Maandag 4 maart t/m vrijdag 8 maart 2019
Meivakantie Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei 2019
Hemelvaart Donderdag 30 mei 2019
Vrije dag Vrijdag 31 mei 2019
Pinksteren Maandag 10 juni 2019
Vrije dag Dinsdag 11 juni 2019
Zomervakantie Maandag 8 juli t/m vrijdag 16 augustus 2019


Dit rooster is door de schoolleiding vastgesteld en van een positief advies voorzien door de medezeggenschapsraad. Bij het opstellen van het vakantierooster gaat de schoolleiding uit van:

• het advies van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor de korte vakanties (de zomervakantie wordt door de minister van OC&W vastgesteld);
• het advies van de provincie Noord Brabant, gebaseerd op een voorstel van het Brabants Overleg Vakantieplanning (ambtenaar provincie en regiovertegenwoordigers van scholen).