Profielwerkstuk wedstrijd

In totaal vonden er vier presentaties plaats met de onderwerpen De tafonomie van Mosasauriër “Lars”, Bodemomstandigheden voor radijs, Het getal PI en The pressure to be perfect wat betrekking heeft op de engagement in de mode.
Het werd de jury, bestaande uit Piet Barten en Els Nelissen, niet makkelijk gemaakt. Alle deelnemers waren enthousiast, toonden lef en hadden goed nagedacht over de aanpak van hun presentatie. Toch wees de jury de presentatie ‘Bodemomstandigheden voor radijs’ van Esther van den Bogaard en Annemarie Kusters als winnaar aan, omdat bij dit profielwerkstuk sprake was van een combinatie van een groot, uitgebreid praktijkonderzoek, onderbouwd vanuit de wetenschap. De winnaars worden voor eeuwig vermeld op de zuil van alle historische winnaars van de profielwerkstukken van het Elzendaalcollege.