Feestelijk Papillon uitreiking

Het Papillon project is een initiatief van Elzendaalcollege Boxmeer en VKPS Studiebegeleiding voor leerlingen die iets extra’s willen en kunnen.

De leerlingen zijn in september gestart en hebben in groepjes van 12 tot 15 leerlingen wekelijks lessen gevolgd. Het project biedt leerlingen de gelegenheid om samen te werken met leerlingen met eenzelfde niveau en eenzelfde brede belangstelling. Het lesaanbod is divers: Russisch, Frans, filosofie, creatief schrijven, wiskunde, biologie, scheikunde, geschiedenis, cultureel erfgoed ed.